Вісник Приазовського державного технічного університету, серія : Технічні науки : збірник наукових праць

DSpace/Manakin Repository

Electronic Institutional Repository

of Pryazovskyi State Technical University

Вісник Приазовського державного технічного університету, серія : Технічні науки : збірник наукових праць

Count of materials: 1898

 


У збірнику публікуються результати теоретичних та експериментальних досліджень вчених ПДТУ та провідних спеціалістів у галузі технічних наук, показаний їх внесок у розвиток науки та сучасних технологій.
ВАК України затвердив збірник наукових праць «Вісник Приазовського державного технічного університету» як наукове фахове видання. Публікації в ньому зараховуються як обов'язкові при захисті докторських і кандидатських дисертацій.

Рік заснування: 1995, до 2000 року збірник мав назву "Вестник Приазовского технического университета".
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ N 17950-6800 ПР від 21.06.2011

Періодичність: 2-4 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Засновник: Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет"

Головний редактор: Волошин В'ячеслав Степанович, доктор технічних наук, професор

Заступник головного редактора: Казачков Євген Олександрович, доктор технічних наук, професор

Адреса редакції: ДВНЗ Приазовський державний технічний університет вул. Університетська, 7, Маріуполь, Донецька обл., 87500 Україна
Тел.: (0629) 446-234
факс: (0629) 529-924

Електронна пошта:


До уваги автора: вимоги до оформлення статей

Collections in this community

Recent Submissions