Η ψυχολογία στην Ελλάδα

DSpace/Manakin Repository

Electronic Institutional Repository

of Pryazovskyi State Technical University

Show simple item record

dc.contributor.author Συγκολλίτου, Ε.
dc.contributor.author Сиголлиту, Е.
dc.contributor.author Сіголліту, Є.
dc.date.accessioned 2017-01-05T12:41:42Z
dc.date.available 2017-01-05T12:41:42Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://eir.pstu.edu/handle/123456789/11886
dc.description Συγκολλίτου, Е. Η ψυχολογία στην Ελλάδα / Ε. Συγκολλίτου // Университетская наука-2012 : в 4 т. : тез. докл. междунар. науч.-техн. конф. (Мариуполь, 14-16 апреля 2012 г.) / ПГТУ. – Мариуполь, 2012. – Т. 4 : Г. И. Челпанов и его роль в развитии психологического образования и науки славянских государств. – С. 149–162. uk
dc.language.iso other uk
dc.title Η ψυχολογία στην Ελλάδα uk
dc.type Article uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record