Ensuring the given level of the voyage efficiency considering the risks factors associated with the charter party terms

DSpace/Manakin Repository

Electronic Institutional Repository

of Pryazovskyi State Technical University

Show simple item record

dc.contributor.author Onyshchenko, S. P.
dc.contributor.author Koskina, Yu. O.
dc.date.accessioned 2019-04-10T07:41:01Z
dc.date.available 2019-04-10T07:41:01Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://eir.pstu.edu/handle/123456789/22176
dc.description Onyshchenko, S. P. Ensuring the given level of the voyage efficiency considering the risks factors associated with the charter party terms / S. P. Onyshchenko, Yu. O. Koskina // Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наукових праць / ДВНЗ «ПДТУ». – Маріуполь, 2018. – Вип. 37. – С. 192–201. – (Серія : Технічні науки) de
dc.description.abstract The terms of the agreement for voyage chartering of the vessel (voyage charterparty) are identified as those the wordings of which can affect the risk of increasing the voyage time and, accordingly, the voyage costs of the shipownercarrier. Their possible wordings are given, the nature of their impact on the components of the voyage time are characterized. Noted the possibility of their assessment by shipowner during the negotiations before the charterparty conclusion. The approach of the ensuring the voyage efficiency is developed. It based on the assessment the risk of the voyage time increasing due to the charterparty terms. de
dc.description.abstract Выделены условия договора фрахтования судна на рейс (чартер-партии на рейс), формулировки которых влияют на появление в процессе выполнения перевозки рисков увеличения продолжительности времени рейса и, соответственно, расходов судовладельца-перевозчика. Приведены их возможные формулировки, охарактеризован характер их влияния на общую продолжительность времени рейса по составляющим. Отмечена возможность их учета судовладельцем при ведении переговоров по заключению фрахтовой сделки. Предложен методический подход обеспечения эффективности выполнения рейса на основании оценки риска увеличения времени рейса в связи с формулировками чартерных условий.
dc.description.abstract Названо умови договору фрахтування судна на рейс (чартер-партії на рейс), формулювання яких впливають на появу під час виконання перевезення ризиків збільшення тривалості часу рейсу та, відповідно, витрат судновласника-перевізника. Подано їх можливі формулювання, охарактеризовано характер їх впливу на загальну тривалість рейсу по складових, оскільки частина умов та їх формулювань є визначальними для тривалості власне переходу між портами, у той час як, виходячи з інших, формується час стоянки судна у портах під вантажними роботами. Зазначено, що за деякими умовами чартер-партії торгування є неможливим, у той час як за іншими можливими є перемовини щодо формулювань, якими їх буде викладено у договорі. Наголошено на можливості їх урахування судновласником при проведенні перемовин щодо укладання фрахтової угоди та, відповідно, під час попередньої калькуляції рейсу (часових та грошових витрат). Ілюстративними розрахунками продемонстровано зміни часових параметрів рейсів і величини витрат, пов’язаних із їх виконанням, відповідно до тих чи інших чартерних формулювань. Запропоновано методичний підхід забезпечення ефективності виконання рейсів на підставі оцінки ризику збільшення часу рейсу у зв’язку із формулюваннями чартерних умов. Такий підхід базується на визначенні величини збільшення витрат судно-власника-перевізника завдяки збільшенню тривалості ходового та стояночного часу рейсу у зв’язку із різними можливими формулюваннями чартерних умов щодо портів заходу та термінів стоянки судна у портах під вантажними роботами. Таку величину витрат можна розглядати як надбавку до ставки фрахту, на якій може наполягати судновласник-перевізник під час перемовин із фрахтувальником з метою забезпечення ефективності виконання рейсу. Окрім того, зміни часових параметрів виконання рейсів можуть ураховуватися при вирішенні задач організації та оперативного планування роботи суден.
dc.language.iso en de
dc.title Ensuring the given level of the voyage efficiency considering the risks factors associated with the charter party terms de
dc.type Article de


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record