Особенности плавания судов в ледовой обстановке при перевозке грузов в Мариупольском морском регионе

DSpace/Manakin Repository

Electronic Institutional Repository

of Pryazovskyi State Technical University

Show simple item record

dc.contributor.author Берестовой, Анатолий Михайлович
dc.contributor.author Черныш, А. А.
dc.date.accessioned 2019-04-10T07:46:35Z
dc.date.available 2019-04-10T07:46:35Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://eir.pstu.edu/handle/123456789/22177
dc.description Берестовой, А. М. Особенности плавания судов в ледовой обстановке при перевозке грузов в Мариупольском морском регионе / А. М. Берестовой, А. А. Черныш // Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наукових праць / ДВНЗ «ПДТУ». – Маріуполь, 2018. – Вип. 37. – С. 201–208. – (Серія : Технічні науки) de
dc.description.abstract В статье рассматриваются особенности плавания судов в Мариупольском морском регионе с учетом ледовой обстановки. Практика показывает, что судовождение по каналам Азовского моря осложняется гидрометеорологическими условиями: туманами, морозами, ветрами, дрейфом льда, изменением направления течения, быстрым обледенением корпуса судна и другими природными факторами. Одним из таких факторов является появление «ледовой реки»; рассматриваются особенности ее возникновения и поведения при резком понижении температуры, а также влияние на мореходные качества судов по каналам. de
dc.description.abstract У статті розглядаються особливості плавання суден у Маріупольському морському регіоні з урахуванням льодової обстановки. Практика показує, що судноводіння по каналах Азовського моря ускладнюється гідрометеорологічними умовами: туманами, морозами, вітрами, дрейфом льоду, зміною напрямку течії, швидким обмерзанням корпусу судна і іншими природними факторами. Одним з таких факторів є поява «льодової річки»; розглядаються особливості її виникнення і поведінки при різкому зниженні температури, а також вплив на морехідні якості судів по каналах. Можна припустити, що причина появи «льодової річки» пов’язана з рельєфом дна, на якому є області, що складаються з кам’янистих твердих порід, так як акваторія Азовського моря в цьому районі розташована на Східно-Європейській платформі, Скіфській плиті і спорудах Альпійського Покровоскладчастого поясу. За відомостями, отриманими від капітанів суден і лоцманів, в акваторії Таганрозької затоки, в районі судноплавного каналу Вугільної гавані, раптово виникають відкриті течії води з льодом шириною до 100 метрів зі швидкістю, сумірною з рухом судна, назва цієї течії – «льодова річка». Вона то раптово з’являється, то раптово зникає. Біля узбережжя Азовського моря структура породи дна неоднорідна, спостерігаються численні скиди і недвиги кам’янистих твердих порід, що також створює умови для виникнення спрямованих підлідних течій, розглянутих в роботі. При ослабленні вітрового тиску на лід і зменшенні навантаження льоду на зажери течія води з боку моря просочується крізь товщу, затиснуту зажерами, в щілини між виступами твердих порід на брівці каналу. При тривалій дії вітрів північно-східного і східного напрямів виникають згінні течії; рівень моря і льодового покрову значно знижується через згін води з Таганрозької затоки, що викликає появу в Азовському морі так званої «зворотної течії».
dc.description.abstract The article considers the peculiarities of navigation of vessels in the Mariupol maritime region, taking into account the ice situation. Practice shows that navigation along the channels of the Sea of Azov is complicated by hydrometeorological conditions: fog, frost, wind, ice drift, change of the current direction, rapid icing of the ship’s hull and other natural factors. One of the factors is the development of «ice river», the article describes the peculiarities of its occurrence and behavior with a sharp drop in temperature, as well as its impact on the seaworthiness of the vessels go-ing along the channels. It can be assumed that it is the relief of the bottom that is responsible for the development of the «ice river», as the Sea of Azov water area is located on the East European platform, the Scythian plate and the Alpine coverfolded belt and there are areas of hard rocks on the bottom. According to the information received from the masters of ships and pilots, in the waters of the Taganrog Gulf, and in the nav-igable canal of the Coal Harbor, there suddenly develop open water and ice currents up to 100 meters in width, moving with the speed comparable with the speed of the moving vessel, called «ice river». Just as these currents suddenly develop so also will they disappear. Near the coast of the Azov Sea, the structure of the bottom is not homogeneous, there are numerous moving grounds and deposits of rocky solids, which also creates conditions for the emergence of directed creeping currents considered in the work. With the easing of the wind load on the ice and the reduction of the pressure of solid ice on sludges, the water from the sea leaks through the jammed sludges between the protrusions of hard rock. With prolonged action of the winds of the northeastern and eastern directions, there develop flood currents, sea level and ice cover considerably decrease due to overtaking water from the Taganrog Gulf, which causes the emergence of the socalled «reverse current» in the Sea of Azov.
dc.language.iso ru de
dc.title Особенности плавания судов в ледовой обстановке при перевозке грузов в Мариупольском морском регионе de
dc.type Article de


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record