Методика оцінки економічної ефективності впровадження корпоративних інформаційних систем

DSpace/Manakin репозиторий

Электронный институциональный репозиторий

Приазовского государственного технического университета

Показать краткую запись

dc.contributor.author Корнєв, Олександр Володимирович
dc.contributor.author Корнев, Александр Владимирович
dc.contributor.author Kornev, A. V.
dc.date.accessioned 2013-01-28T13:26:48Z
dc.date.available 2013-01-28T13:26:48Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://eir.pstu.edu/handle/123456789/4210
dc.description Корнєв О. В. Методика оцінки економічної ефективності впровадження корпоративних інформаційних систем / О. В. Корнєв // Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наукових праць / ПДТУ. - Маріуполь, 2010. - Вип. 20. - С. 163-167. - (Серія : Економічні науки). uk
dc.description.abstract Пропонується методика оцінки економічної ефективності впровадження корпоративних інформаційних систем (КІС), що базується на врахуванні негативних (витрат) і позитивних (вигід) компонентів ефективності КІС. Методика адаптована під сучасні вітчизняні економічні умови, не вимагає наявності комплексної системи управлінського обліку, дозволяє здійснювати оцінку з достатнім ступенем вірогідності й приймати на її основі управлінські рішення. uk
dc.description.abstract Предлагается методика оценки экономической эффективности внедрения корпоративных информационных систем (КИС), что базируется на учете негативных (расходов) и позитивных (выгод) компонентов эффективности КИС. Методика адаптирована под современные отечественные экономические условия, не требует наличия комплексной системы управленческого учета, позволяет осуществлять оценку с достаточной степенью достоверности и принимать на ее основе управленческие решения.
dc.description.abstract The method of estimation of economic efficiency of introduction of the corporate informative systems (CIS) is offered, that is based on the account of negative (charges) and positive (benefits) components of efficiency of CIS. A method is adapted under modern domestic economic terms, is not required the presence of the complex system of administrative account, allows to carry out estimation with the sufficient degree of authenticity and make administrative decisions on its basis.
dc.language.iso uk uk
dc.title Методика оцінки економічної ефективності впровадження корпоративних інформаційних систем uk
dc.title Методика оценки экономической эффективности внедрения корпоративных информационных систем
dc.title Method of estimation of economic efficiency of introduction of the corporate informative systems
dc.type Article uk


Файл

Материал из коллекции

Показать краткую запись