Проблеми фінансування інноваційних проектів в Україні на різних етапах їх життєвих циклів

DSpace/Manakin репозиторий

Электронный институциональный репозиторий

Приазовского государственного технического университета

Показать краткую запись

dc.contributor.author Стреліна, Олена Миколаївна
dc.contributor.author Михайлюк, Марія Сергіївна
dc.date.accessioned 2011-11-08T09:18:01Z
dc.date.available 2011-11-08T09:18:01Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://eir.pstu.edu/handle/123456789/491
dc.description Стреліна О. М. Проблеми фінансування інноваційних проектів в Україні на різних етапах їх життєвих циклів / О. М. Стреліна , М. С. Михайлюк // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності = Theoretical and Practical Aspects of Economics and Intellectual Property : збірник наукових праць : у 2-х т. / ПДТУ. - Маріуполь, 2011. - Т. 2. - С. 38-44. en_EN
dc.description.abstract Розглянуто проблеми фінансування інноваційних проектів в Україні на різних етапах їх життєвих циклів. Доведено, що найбільшої ефективності у фінансуванні інноваційних проектів можна досягти, залучаючи різні типи інвесторів (зокрема «бізнес-ангелів» та венчурних інвесторів) на різних етапах життєвого циклу проектів. Запропоновано нове поняття «інноваційного ліфту». en_EN
dc.description.abstract The problems of financing of innovative projects in Ukraine are considered on the different stages them life cycles. It is proved that most efficiency it is possible to attain in financing of innovative projects, attracting the different types of investors (in particular «business-angels» but venture investors) on the different stages of life cycle of projects. A new concept is offered «innovative lift».
dc.language.iso uk en_EN
dc.subject життєвий цикл інноваційного проекту en_EN
dc.subject «інноваційний ліфт» en_EN
dc.subject бізнес-ангели en_EN
dc.title Проблеми фінансування інноваційних проектів в Україні на різних етапах їх життєвих циклів en_EN
dc.type Article en_EN


Файл

Материал из коллекции

Показать краткую запись