Джерело живлення з трифазним входом

DSpace/Manakin Repository

Electronic Institutional Repository

of Pryazovskyi State Technical University

Show simple item record

dc.contributor.author Бурлака, Володимир Володимирович
dc.contributor.author Гулаков, Сергій Володимирович
dc.contributor.author Бурлака, Владимир Владимирович
dc.contributor.author Гулаков, Сергей Владимирович
dc.date.accessioned 2013-11-01T08:03:34Z
dc.date.available 2013-11-01T08:03:34Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://eir.pstu.edu/handle/123456789/5088
dc.description Пат. 63702 Україна, МПК Н 02 Н 7/09, (2006.01). Джерело живлення з трифазним входом / Бурлака В. В., Гулаков С. В.; патентообладатель ДВНЗ «ПДТУ». – № u200913205; заявл. 18.12.2009; опубл. 25.10.2011, Бюл. № 20. uk
dc.description.abstract Винахід відноситься до електротехніки і може бути використаний як джерело постійного струму, що живиться від трифазної мережі і має малі спотворення форми вхідного струму. Джерело живлення містить трифазний трансформатор, три однофазні випрямлювача, три понижуючих перетворювача, що працюють на високій частоті і дросель, що згладжує, у вихідному ланцюзі, а також блок керування, зв'язаний з керуючими електродами транзисторів перетворювачів. Виходи перетворювачів з’єднані послідовно. Характерною властивістю джерела є те, що скважності, з якими працюють перетворювачі, встановлюються пропорційно фазним напругам вторинних обмоток трансформатора. Це призводить до того, що вхідні струми перетворювачів стають пропорційними відповідним фазним напругам, тобто джерело по відношенню до мережі веде себе як симетричне активне навантаження з близьким до одиниці коефіцієнтом потужності. Джерело живлення має добрі динамічні показники завдяки високочастотному перетворенню у вторинному ланцюзі. Крім того, запропонований алгоритм керування перетворювачами дозволяє знизити коефіцієнт гармонік вхідного струму та отримати вхідний коефіцієнт потужності, близкий до одиниці. Окрім цього, при наведеному способі керування перетворювачами з’являється ще одна властивість: на виході джерела подавляються пульсаціі, характерні для 6-пульсних схем. Це означає, що джерело не потребує великої індуктивності вихідного дроселя, який зазвичай має великі габарити та вагу, та покращити динамічні властивості джерела. Використання запропонованого джерела живлення дозволить підвищити якість напруги мережі живлення, знизити втрати енергії за рахунок високого коефіцієнту потужності та підвищити якісні характеристики технологічних процесів, для живлення яких його застосовано. uk
dc.language.iso uk uk
dc.title Джерело живлення з трифазним входом uk
dc.type Other uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record