Інформаційні потоки в системі управління ціною

DSpace/Manakin репозиторий

Электронный институциональный репозиторий

Приазовского государственного технического университета

Показать краткую запись

dc.contributor.author Сокиринська, І. Г.
dc.contributor.author Хохлова, О. В.
dc.contributor.author Сокиринская, И. Г.
dc.contributor.author Хохлова, Е. В.
dc.contributor.author Sokirinska, I. G.
dc.contributor.author Khokhlova, O. V.
dc.date.accessioned 2013-11-25T08:03:44Z
dc.date.available 2013-11-25T08:03:44Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://eir.pstu.edu/handle/123456789/5306
dc.description Сокиринська І. Г. Інформаційні потоки в системі управління ціною / І. Г. Сокиринська, О. В. Хохлова // Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наукових праць / ПДТУ. - Маріуполь, 2012. - Вип. 24. - С. 84-89. - (Серія : Економічні науки). uk
dc.description.abstract Пропонується систематизація інформаційних потоків в процесі ухвалення цінових рішень за допомогою режиму діалогу. uk
dc.description.abstract Предлагается систематизация информационных потоков в процессе принятия ценовых решений при помощи диалогового режима.
dc.description.abstract Offered was systemizing of information flows in the process of taking of price decisions with the aid of dialogue mode.
dc.language.iso uk uk
dc.title Інформаційні потоки в системі управління ціною uk
dc.title Информационные потоки в системе управления ценой
dc.title Information flows in the system of price control
dc.type Article uk


Файл

Материал из коллекции

Показать краткую запись