Управління взаємодією промислових підприємств з контрагентами у підприємницькій мережі: концепція, методи та моделі : монографія

DSpace Repositorium (Manakin basiert)

Electronic Institutional Repository

of Pryazovskyi State Technical University

Dateien zu dieser Ressource

Das Dokument erscheint in: