Інноваційні ресурсозбережні матеріали та зміцнювальні технології : міжнар. наук.-практ. конф. (Маріуполь, 6-8 червня 2012 р.)

DSpace/Manakin Repository

Electronic Institutional Repository

of Pryazovskyi State Technical University

Інноваційні ресурсозбережні матеріали та зміцнювальні технології : міжнар. наук.-практ. конф. (Маріуполь, 6-8 червня 2012 р.)

Count of materials: 127


Збірник вміщує матеріали доповідей, представлених на Міжнародну науково-практичної конференції «Інноваційні ресурсозбережні матеріали та зміцнювальні технології». Видання становитиме інтерес для наукових співробітників, аспірантів, викладачів та наукових працівників вищих навчальних закладів, промислових підприємств, науково-дослідних установ та ін.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Голова:
Волошин В.С. – ректор ДВНЗ «ПДТУ», проф., д.т.н., Україна.
Заступники голови:
Ленцов І.А. – проректор з наукової роботи, доц., к.т.н., ДВНЗ «ПДТУ», Маріуполь, Україна;
Малінов Л.С. - завідувач кафедри матеріалознавства, проф., д.т.н., ДВНЗ «ПДТУ», Маріуполь, Україна;
Чейлях О.П. – проректор, завідувач кафедри МіТОМ, проф., д.т.н., ДВНЗ «ПДТУ», Маріуполь, Україна.
Члени оргкомітету:
Агарков В.Я. – директор ТОВ БП «Азовмашпром», к.т.н., Маріуполь, Україна;
Гулаков С.В. – проф., д.т.н., ДВНЗ «ПДТУ», Маріуполь, Україна;
Дейнеко Л.М. – проф., д.т.н., НМетАУ, Дніпропетровськ, Україна;
Дурягіна З.А. – проф., д.т.н., НУ «Львівська політехніка», Львів, Україна;
Єгоров М.Т. – доц., к.т.н., ДонНТУ, Донецьк, Україна;
Єфременко В.Г. - проф., д.т.н., ДВНЗ «ПДТУ», Маріуполь, Україна;
Капуткіна Л.М. – проф., д.т.н., НДТУ «МІСіС», Москва, Росія;
Коваль А.Д. –, проф., д.т.н., ЗНТУ, Запоріжжя, Україна;
Конопльова О.В. - PhD, Монреаль, Канада;
Куцова В.З. – проф., д.т.н., НМетАУ, Дніпропетровськ, Україна;
Роянов В.О. – проф., д.т.н., ДВНЗ «ПДТУ», Маріуполь, Україна;
Сагарадзе В.В. – проф., д.т.н., Інститут фізики металів УрВРАН, Єкатеринбург, Росія;
Санін А.Ф. – проф., д.т.н., ДНУ ім. Олеся Гончара, Дніпропетровськ, Україна;
Сежиско Є. – д-р інж., Варшава, Польща;
Смол´ян Б. – д-р наук, проф., університет м. Рижека, Хорватія;
Тору Ногучі – д-р наук, проф., Муроранський інститут технологій, Японія;
Фатхи Осман Т. – д.т.н., проф., Каїр, Єгипет;
Харланова Є.Я. – PhD, Монреаль, Канада;
Шулаєв В.М. - к.ф.-м.н., с.н.с. ННЦ«ХФТИ», г. Харьков
 

Recent Submissions