Оптимізація параметрів електромеханічних систем металургійних машин з метою енергоресурсозбереження

DSpace Repositorium (Manakin basiert)

Electronic Institutional Repository

of Pryazovskyi State Technical University

Dateien zu dieser Ressource

Das Dokument erscheint in: