Статистика

DSpace/Manakin репозиторий

Электронный институциональный репозиторий

Приазовского государственного технического университета

Топ 50

Общее количество посещений

Просмотров
Сараєва, Ольга Віталіївна Історія України (у таблицях і структурно-логічних схемах) : навчальний посібник 6538
Наривский, А. Э. Коррозионные процессы и скорость роста питтингов сталей AISI 304 и 08Х18Н10Т в модельных оборотных водах 5744
Нарівський, О. Е. Закономірності та механізми корозійного розчинення сталі AISI 321 у слабокислому хлоридовмісному розчині 5209
Логутова, Тамара Григорівна Економічна безпека підприємства: сутність, завдання та методи забезпечення 3888
Солошенко, Павло Васильович Система державного управління інтелектуальною власністю в Україні 3067
Плотніков, Сергій Анатолійович Вища освіта України і Болонський процес : навчальний посібник 3049
Серенко, Александр Никитич Расчет сварных соединений и конструкций : примеры и задачи : учебное пособие 2988
Погребняк, Владимир Григорьевич Шляхи подолання екологічної кризи на землі з точки зору представників природничих наук 2938
Бородіна, Оксана Анатоліївна Адміністративний менеджмент : навчальний посібник 2617
Гамова, Оксана Вікторівна Облік та аналіз ефективного використання виробничих запасів на металургійному підприємстві ВАТ «Дніпроспецсталь» 2507
Томаш, Александр Анатольевич Влияние реакционной способности и «горячей» прочности кокса на технико-экономические показатели доменной плавки в условиях ОАО "МК "Азовсталь"" 2437
Колосок, Валерія Михайлівна Стратегічне управління розвитком персоналу промислових підприємств 2373
Авдєй, Олена Костянтинівна Тенденції розвитку машинобудівного комплексу України: сучасний стан та перспективи 2311
Зусин, Владимир Яковлевич Этика и этикет делового общения 2266
Губенко, Владимир Константинович Цистерны: Устройство, эксплуатация, ремонт : справочное пособие 2196
Стендер, С. В. Класифікація витрат за функціями в управлінському обліку 2143
Ровенська, Вікторія В'ячеславівна Трудовий потенціал підприємства: поняття, структура 2122
Медведкин, Тарас Сергеевич Инновационное развитие экономики Украины на современном этапе 1976
Стрілець, Єлізавета Михайлівна Особливості діяльності страхових компаній в сучасних умовах 1934
Вітка, Наталя Євгеніївна IPO українських компаній на європейських фондових біржах 1917
Єгоркіна, Тетяна Олексіївна Удосконалення системи мотивації праці робітників підприємства 1857
Пожуєв, О. В. Логістика, як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств України 1802
Белопольський, Микола Григорович Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств : навчальний посібник 1701
Шам, Петр Иванович Охрана труда в отрасли - черной металлургии : учебное пособие 1701
Мазейкіна, Ольга Олегівна Оцінка інноваційного потенціалу підприємства 1690
Евченко, Виталий Николаевич Теплоэнергетика : термины и определения : учебное пособие 1675
Парунакян, Ваагн Эмильевич Общий курс транспорта : учебное пособие 1669
Крамар, Юлія Григорівна Іпотечна криза США: сутність, причини, етапи розвитку 1656
Парунакян, Ваагн Эмильевич Общий курс транспорта : учебное пособие 1602
Анищенко, С. А. Расчет теоретической температуры горения в горне доменной печи при вдувании пылеугольного топлива 1600
Харлашин, Петр Степанович Сборник задач по металлургии стали 1600
Черненко, Г. С. Регулювання процесів міжнародної трудової міграції на національному рівні 1592
Губенко, Владимир Константинович Общий курс промышленного транспорта : учебник 1561
Матвиенко, Владимир Николаевич Основы экологии. Экология сварочного производства : учебное пособие 1558
Дідченко, Оксана Іванівна Підходи до визначення поняття «економічна безпека підприємства» та роль держави в її формуванні 1555
Швець, Галина Олексіївна До питання про захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні України 1527
Пожуєв, О. В. Покращення управління якістю продукції: проблеми, рішення 1467
Дмитренко, Олександр Петрович Сутність та основні ознаки інновацій 1467
Жежеленко, Ігор Володимирович Електромагнітна сумісність у системах електропостачання : підручник 1459
Троицкая, Людмила Кирилловна Энергосбережение в прокатном производстве 1443
Долматова, Галина Євгенівна Тенденції банкрутства підприємств України 1412
Півень, Наталя Миколаївна Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник 1405
Верескун, Михаил Викторович Анализ формирования украинской модели корпоративного управления 1399
Лежнюк, П. Д. Розрахунок втрат електроенергії в електричних мережах 0,38 кВ з використанням АСКОЕ 1388
Швець, Галина Олексіївна Комерційна таємниця: проблеми правового захисту 1386
Шкиренко, В. В. Охрана интеллектуальной собственности в Украине: современное состояние и основные проблемы 1381
Савенко, Анастасія Юріївна Автоматизована інформаційна система управління вищим навчальним закладом 1356
Стреліна, Олена Миколаївна Проблеми фінансування інноваційних проектів в Україні на різних етапах їх життєвих циклів 1330
Щетинская, Яна Владимировна Проблема занятости молодежи на рынке труда в Донецкой области 1326
Бойченко, Борис Михайлович Конвертерное производство стали: теория, технология, качество стали, конструкция агрегатов, рециркуляция материалов и экология 1307