Statistics

DSpace/Manakin Repository

Electronic Institutional Repository

of Pryazovskyi State Technical University

Top 50

Top 50

Views
Сараєва, Ольга Віталіївна Історія України (у таблицях і структурно-логічних схемах) : навчальний посібник 9772
Наривский, А. Э. Коррозионные процессы и скорость роста питтингов сталей AISI 304 и 08Х18Н10Т в модельных оборотных водах 5998
Нарівський, О. Е. Закономірності та механізми корозійного розчинення сталі AISI 321 у слабокислому хлоридовмісному розчині 5464
Логутова, Тамара Григорівна Економічна безпека підприємства: сутність, завдання та методи забезпечення 4149
Плотніков, Сергій Анатолійович Вища освіта України і Болонський процес : навчальний посібник 3697
Серенко, Александр Никитич Расчет сварных соединений и конструкций : примеры и задачи : учебное пособие 3514
Солошенко, Павло Васильович Система державного управління інтелектуальною власністю в Україні 3315
Погребняк, Володимир Григорович Шляхи подолання екологічної кризи на землі з точки зору представників природничих наук 3185
Бородіна, Оксана Анатоліївна Адміністративний менеджмент : навчальний посібник 3163
Томаш, Александр Анатольевич Влияние реакционной способности и «горячей» прочности кокса на технико-экономические показатели доменной плавки в условиях ОАО "МК "Азовсталь"" 2972
Губенко, Владимир Константинович Цистерны: Устройство, эксплуатация, ремонт : справочное пособие 2835
Гамова, Оксана Вікторівна Облік та аналіз ефективного використання виробничих запасів на металургійному підприємстві ВАТ «Дніпроспецсталь» 2797
Колосок, Валерія Михайлівна Стратегічне управління розвитком персоналу промислових підприємств 2771
Зусин, Владимир Яковлевич Этика и этикет делового общения 2634
Стендер, С. В. Класифікація витрат за функціями в управлінському обліку 2516
Авдєй, Олена Костянтинівна Тенденції розвитку машинобудівного комплексу України: сучасний стан та перспективи 2506
Ровенська, Вікторія В'ячеславівна Трудовий потенціал підприємства: поняття, структура 2329
Стрілець, Єлізавета Михайлівна Особливості діяльності страхових компаній в сучасних умовах 2304
Харлашин, Петр Степанович Сборник задач по металлургии стали 2292
Медведкин, Тарас Сергеевич Инновационное развитие экономики Украины на современном этапе 2175
Єгоркіна, Тетяна Олексіївна Удосконалення системи мотивації праці робітників підприємства 2165
Губенко, Владимир Константинович Общий курс промышленного транспорта : учебник 2149
Вітка, Наталя Євгеніївна IPO українських компаній на європейських фондових біржах 2138
Евченко, Виталий Николаевич Теплоэнергетика : термины и определения : учебное пособие 2110
Пожуєв, О. В. Логістика, як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств України 2085
Шам, Петр Иванович Охрана труда в отрасли - черной металлургии : учебное пособие 2077
Півень, Наталя Миколаївна Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник 2061
Матвиенко, Владимир Николаевич Основы экологии. Экология сварочного производства : учебное пособие 2055
Белопольський, Микола Григорович Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств : навчальний посібник 2052
Парунакян, Ваагн Эмильевич Общий курс транспорта : учебное пособие 2028
Анищенко, С. А. Расчет теоретической температуры горения в горне доменной печи при вдувании пылеугольного топлива 1981
Долматова, Галина Євгенівна Тенденції банкрутства підприємств України 1950
Парунакян, Ваагн Эмильевич Общий курс транспорта : учебное пособие 1914
Мазейкіна, Ольга Олегівна Оцінка інноваційного потенціалу підприємства 1895
Крамар, Юлія Григорівна Іпотечна криза США: сутність, причини, етапи розвитку 1888
Жежеленко, Ігор Володимирович Електромагнітна сумісність у системах електропостачання : підручник 1854
Черненко, Г. С. Регулювання процесів міжнародної трудової міграції на національному рівні 1829
Троицкая, Людмила Кирилловна Энергосбережение в прокатном производстве 1814
Михно, Наталья Анатольевна Железнодорожные перевозки. Английский язык для профессионального общения : учебное пособие 1800
Швець, Галина Олексіївна До питання про захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні України 1786
Дідченко, Оксана Іванівна Підходи до визначення поняття «економічна безпека підприємства» та роль держави в її формуванні 1768
Жежеленко, Игорь Владимирович Избранные вопросы несинусоидальных режимов в электрических сетях предприятий : монография 1759
Шлапак, Наталія Степанівна Екологічний менеджмент : підручник 1755
Бойченко, Борис Михайлович Конвертерное производство стали: теория, технология, качество стали, конструкция агрегатов, рециркуляция материалов и экология 1697
Дмитренко, Олександр Петрович Сутність та основні ознаки інновацій 1691
Пожуєв, О. В. Покращення управління якістю продукції: проблеми, рішення 1678
Лежнюк, П. Д. Розрахунок втрат електроенергії в електричних мережах 0,38 кВ з використанням АСКОЕ 1598
Швець, Галина Олексіївна Комерційна таємниця: проблеми правового захисту 1585
Верескун, Михаил Викторович Анализ формирования украинской модели корпоративного управления 1584
Шкиренко, В. В. Охрана интеллектуальной собственности в Украине: современное состояние и основные проблемы 1577