Statistics

DSpace/Manakin Repository

Electronic Institutional Repository

of Pryazovskyi State Technical University

Top 50

Top 50

Views
Сараєва, Ольга Віталіївна Історія України (у таблицях і структурно-логічних схемах) : навчальний посібник 10752
Наривский, А. Э. Коррозионные процессы и скорость роста питтингов сталей AISI 304 и 08Х18Н10Т в модельных оборотных водах 6076
Нарівський, О. Е. Закономірності та механізми корозійного розчинення сталі AISI 321 у слабокислому хлоридовмісному розчині 5528
Логутова, Тамара Григорівна Економічна безпека підприємства: сутність, завдання та методи забезпечення 4211
Плотніков, Сергій Анатолійович Вища освіта України і Болонський процес : навчальний посібник 3829
Серенко, Александр Никитич Расчет сварных соединений и конструкций : примеры и задачи : учебное пособие 3595
Солошенко, Павло Васильович Система державного управління інтелектуальною власністю в Україні 3371
Томаш, Александр Анатольевич Влияние реакционной способности и «горячей» прочности кокса на технико-экономические показатели доменной плавки в условиях ОАО "МК "Азовсталь"" 3358
Бородіна, Оксана Анатоліївна Адміністративний менеджмент : навчальний посібник 3331
Погребняк, Володимир Григорович Шляхи подолання екологічної кризи на землі з точки зору представників природничих наук 3234
Губенко, Владимир Константинович Цистерны: Устройство, эксплуатация, ремонт : справочное пособие 2913
Гамова, Оксана Вікторівна Облік та аналіз ефективного використання виробничих запасів на металургійному підприємстві ВАТ «Дніпроспецсталь» 2864
Колосок, Валерія Михайлівна Стратегічне управління розвитком персоналу промислових підприємств 2848
Зусин, Владимир Яковлевич Этика и этикет делового общения 2725
Стендер, С. В. Класифікація витрат за функціями в управлінському обліку 2580
Авдєй, Олена Костянтинівна Тенденції розвитку машинобудівного комплексу України: сучасний стан та перспективи 2560
Ровенська, Вікторія В'ячеславівна Трудовий потенціал підприємства: поняття, структура 2383
Стрілець, Єлізавета Михайлівна Особливості діяльності страхових компаній в сучасних умовах 2381
Харлашин, Петр Степанович Сборник задач по металлургии стали 2380
Півень, Наталя Миколаївна Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник 2287
Медведкин, Тарас Сергеевич Инновационное развитие экономики Украины на современном этапе 2224
Єгоркіна, Тетяна Олексіївна Удосконалення системи мотивації праці робітників підприємства 2223
Губенко, Владимир Константинович Общий курс промышленного транспорта : учебник 2218
Вітка, Наталя Євгеніївна IPO українських компаній на європейських фондових біржах 2196
Евченко, Виталий Николаевич Теплоэнергетика : термины и определения : учебное пособие 2175
Пожуєв, О. В. Логістика, як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств України 2171
Шам, Петр Иванович Охрана труда в отрасли - черной металлургии : учебное пособие 2165
Белопольський, Микола Григорович Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств : навчальний посібник 2142
Матвиенко, Владимир Николаевич Основы экологии. Экология сварочного производства : учебное пособие 2134
Лоза, Аркадий Васильевич Исследование напряженно-деформированного состояния ребра жесткости чаши шлаковоза 2126
Парунакян, Ваагн Эмильевич Общий курс транспорта : учебное пособие 2086
Анищенко, С. А. Расчет теоретической температуры горения в горне доменной печи при вдувании пылеугольного топлива 2048
Долматова, Галина Євгенівна Тенденції банкрутства підприємств України 2018
Парунакян, Ваагн Эмильевич Общий курс транспорта : учебное пособие 1986
Крамар, Юлія Григорівна Іпотечна криза США: сутність, причини, етапи розвитку 1957
Жежеленко, Ігор Володимирович Електромагнітна сумісність у системах електропостачання : підручник 1947
Мазейкіна, Ольга Олегівна Оцінка інноваційного потенціалу підприємства 1944
Шлапак, Наталія Степанівна Екологічний менеджмент : підручник 1929
Черненко, Г. С. Регулювання процесів міжнародної трудової міграції на національному рівні 1889
Троицкая, Людмила Кирилловна Энергосбережение в прокатном производстве 1872
Михно, Наталья Анатольевна Железнодорожные перевозки. Английский язык для профессионального общения : учебное пособие 1856
Жежеленко, Игорь Владимирович Избранные вопросы несинусоидальных режимов в электрических сетях предприятий : монография 1849
Швець, Галина Олексіївна До питання про захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні України 1842
Дідченко, Оксана Іванівна Підходи до визначення поняття «економічна безпека підприємства» та роль держави в її формуванні 1818
Бойченко, Борис Михайлович Конвертерное производство стали: теория, технология, качество стали, конструкция агрегатов, рециркуляция материалов и экология 1790
Дмитренко, Олександр Петрович Сутність та основні ознаки інновацій 1740
Пожуєв, О. В. Покращення управління якістю продукції: проблеми, рішення 1733
Лежнюк, П. Д. Розрахунок втрат електроенергії в електричних мережах 0,38 кВ з використанням АСКОЕ 1661
Швець, Галина Олексіївна Комерційна таємниця: проблеми правового захисту 1636
Верескун, Михаил Викторович Анализ формирования украинской модели корпоративного управления 1633