Статистика

DSpace/Manakin репозиторий

Электронный институциональный репозиторий

Приазовского государственного технического университета

Топ 50

Общее количество посещений

Просмотров
Наривский, А. Э. Коррозионные процессы и скорость роста питтингов сталей AISI 304 и 08Х18Н10Т в модельных оборотных водах 5292
Нарівський, О. Е. Закономірності та механізми корозійного розчинення сталі AISI 321 у слабокислому хлоридовмісному розчині 4729
Сараєва, Ольга Віталіївна Історія України (у таблицях і структурно-логічних схемах) : навчальний посібник 4662
Логутова, Тамара Григорівна Економічна безпека підприємства: сутність, завдання та методи забезпечення 3569
Солошенко, Павло Васильович Система державного управління інтелектуальною власністю в Україні 2735
Погребняк, Владимир Григорьевич Шляхи подолання екологічної кризи на землі з точки зору представників природничих наук 2694
Плотніков, Сергій Анатолійович Вища освіта України і Болонський процес : навчальний посібник 2547
Серенко, Александр Никитич Расчет сварных соединений и конструкций : примеры и задачи : учебное пособие 2330
Гамова, Оксана Вікторівна Облік та аналіз ефективного використання виробничих запасів на металургійному підприємстві ВАТ «Дніпроспецсталь» 2158
Авдєй, Олена Костянтинівна Тенденції розвитку машинобудівного комплексу України: сучасний стан та перспективи 2089
Колосок, Валерія Михайлівна Стратегічне управління розвитком персоналу промислових підприємств 2066
Томаш, Александр Анатольевич Влияние реакционной способности и «горячей» прочности кокса на технико-экономические показатели доменной плавки в условиях ОАО «МК «Азовсталь» 1991
Ровенська, Вікторія В'ячеславівна Трудовий потенціал підприємства: поняття, структура 1882
Зусин, Владимир Яковлевич Этика и этикет делового общения 1791
Стендер, С. В. Класифікація витрат за функціями в управлінському обліку 1790
Бородіна, Оксана Анатоліївна Адміністративний менеджмент : навчальний посібник 1718
Медведкин, Тарас Сергеевич Инновационное развитие экономики Украины на современном этапе 1685
Єгоркіна, Т. О. Удосконалення системи мотивації праці робітників підприємства 1587
Губенко, Владимир Константинович Цистерны: Устройство, эксплуатация, ремонт : справочное пособие 1575
Стрілець, Єлізавета Михайлівна Особливості діяльності страхових компаній в сучасних умовах 1573
Вітка, Наталя Євгеніївна IPO українських компаній на європейських фондових біржах 1539
Пожуєв, О. В. Логістика, як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств України 1480
Мазейкіна, О. О. Оцінка інноваційного потенціалу підприємства 1422
Крамар, Юлія Григорівна Іпотечна криза США: сутність, причини, етапи розвитку 1400
Дідченко, Оксана Іванівна Підходи до визначення поняття «економічна безпека підприємства» та роль держави в її формуванні 1339
Белопольський, Микола Григорович Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств : навчальний посібник 1331
Черненко, Г. С. Регулювання процесів міжнародної трудової міграції на національному рівні 1304
Анищенко, С. А. Расчет теоретической температуры горения в горне доменной печи при вдувании пылеугольного топлива 1302
Швець, Галина Олексіївна До питання про захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні України 1255
Евченко, Виталий Николаевич Теплоэнергетика : термины и определения : учебное пособие 1241
Шам, Петр Иванович Охрана труда в отрасли - черной металлургии : учебное пособие 1239
Дмитренко, Олександр Петрович Сутність та основні ознаки інновацій 1236
Пожуєв, О. В. Покращення управління якістю продукції: проблеми, рішення 1235
Шкиренко, В. В. Охрана интеллектуальной собственности в Украине: современное состояние и основные проблемы 1210
Швець, Галина Олексіївна Комерційна таємниця: проблеми правового захисту 1190
Верескун, Михаил Викторович Анализ формирования украинской модели корпоративного управления 1188
Савенко, Анастасія Юріївна Автоматизована інформаційна система управління вищим навчальним закладом 1183
Троицкая, Людмила Кирилловна Энергосбережение в прокатном производстве 1177
Парунакян, Ваагн Эмильевич Общий курс транспорта : учебное пособие 1177
Лежнюк, П. Д. Розрахунок втрат електроенергії в електричних мережах 0,38 кВ з використанням АСКОЕ 1170
Парунакян, Ваагн Эмильевич Общий курс транспорта : учебное пособие 1168
Стреліна, Олена Миколаївна Проблеми фінансування інноваційних проектів в Україні на різних етапах їх життєвих циклів 1139
Жежеленко, Ігор Володимирович Електромагнітна сумісність у системах електропостачання : підручник 1114
Щетинская, Яна Владимировна Проблема занятости молодежи на рынке труда в Донецкой области 1105
Lytvyn, A. E. Business model design of TNC in the world IT-market 1054
Долматова, Галина Євгенівна Тенденції банкрутства підприємств України 1052
Антонюк, Наталя Іванівна Захист конфіденційної інформації і комерційної таємниці у трудових та інформаційних відносинах 1048
Матвиенко, Владимир Николаевич Основы экологии. Экология сварочного производства : учебное пособие 1041
Губенко, Владимир Константинович Общий курс промышленного транспорта : учебник 1012
Рєпін, С. В. Аналіз проблем розвитку малих міст України зі статусом депресивних територій 989