Статистика

DSpace/Manakin репозиторий

Электронный институциональный репозиторий

Приазовского государственного технического университета

Топ 50

Общее количество посещений

Просмотров
Наривский, А. Э. Коррозионные процессы и скорость роста питтингов сталей AISI 304 и 08Х18Н10Т в модельных оборотных водах 4129
Нарівський, О. Е. Закономірності та механізми корозійного розчинення сталі AISI 321 у слабокислому хлоридовмісному розчині 3413
Логутова, Тамара Григорівна Економічна безпека підприємства: сутність, завдання та методи забезпечення 3397
Сараєва, Ольга Віталіївна Історія України (у таблицях і структурно-логічних схемах) : навчальний посібник 3192
Солошенко, Павло Васильович Система державного управління інтелектуальною власністю в Україні 2557
Плотніков, Сергій Анатолійович Вища освіта України і Болонський процес : навчальний посібник 2330
Погребняк, В. Г. Шляхи подолання екологічної кризи на землі з точки зору представників природничих наук 2322
Гамова, Оксана Вікторівна Облік та аналіз ефективного використання виробничих запасів на металургійному підприємстві ВАТ «Дніпроспецсталь» 2005
Авдєй, Олена Костянтинівна Тенденції розвитку машинобудівного комплексу України: сучасний стан та перспективи 1976
Колосок, Валерія Михайлівна Стратегічне управління розвитком персоналу промислових підприємств 1873
Серенко, Александр Никитич Расчет сварных соединений и конструкций : примеры и задачи : учебное пособие 1836
Ровенська, Вікторія В'ячеславівна Трудовий потенціал підприємства: поняття, структура 1740
Томаш, Александр Анатольевич Влияние реакционной способности и «горячей» прочности кокса на технико-экономические показатели доменной плавки в условиях ОАО «МК «Азовсталь» 1721
Стендер, С. В. Класифікація витрат за функціями в управлінському обліку 1567
Зусин, Владимир Яковлевич Этика и этикет делового общения 1502
Медведкин, Тарас Сергеевич Инновационное развитие экономики Украины на современном этапе 1489
Єгоркіна, Т. О. Удосконалення системи мотивації праці робітників підприємства 1435
Стрілець, Єлізавета Михайлівна Особливості діяльності страхових компаній в сучасних умовах 1362
Вітка, Наталя Євгеніївна IPO українських компаній на європейських фондових біржах 1343
Пожуєв, О. В. Логістика, як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств України 1338
Мазейкіна, О. О. Оцінка інноваційного потенціалу підприємства 1251
Крамар, Юлія Григорівна Іпотечна криза США: сутність, причини, етапи розвитку 1249
Дідченко, Оксана Іванівна Підходи до визначення поняття «економічна безпека підприємства» та роль держави в її формуванні 1231
Губенко, Владимир Константинович Цистерны: Устройство, эксплуатация, ремонт : справочное пособие 1226
Анищенко, С. А. Расчет теоретической температуры горения в горне доменной печи при вдувании пылеугольного топлива 1182
Черненко, Г. С. Регулювання процесів міжнародної трудової міграції на національному рівні 1174
Белопольський, Микола Григорович Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств : навчальний посібник 1125
Шкиренко, В. В. Охрана интеллектуальной собственности в Украине: современное состояние и основные проблемы 1110
Дмитренко, Олександр Петрович Сутність та основні ознаки інновацій 1099
Верескун, Михаил Викторович Анализ формирования украинской модели корпоративного управления 1079
Савенко, Анастасія Юріївна Автоматизована інформаційна система управління вищим навчальним закладом 1077
Лежнюк, П. Д. Розрахунок втрат електроенергії в електричних мережах 0,38 кВ з використанням АСКОЕ 1072
Швець, Галина Олексіївна До питання про захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні України 1068
Пожуєв, О. В. Покращення управління якістю продукції: проблеми, рішення 1067
Швець, Галина Олексіївна Комерційна таємниця: проблеми правового захисту 1054
Стреліна, Олена Миколаївна Проблеми фінансування інноваційних проектів в Україні на різних етапах їх життєвих циклів 1037
Шам, Петр Иванович Охрана труда в отрасли - черной металлургии : учебное пособие 1028
Троицкая, Людмила Кирилловна Энергосбережение в прокатном производстве 990
Щетинская, Яна Владимировна Проблема занятости молодежи на рынке труда в Донецкой области 973
Евченко, Виталий Николаевич Теплоэнергетика : термины и определения : учебное пособие 969
Бородіна, Оксана Анатоліївна Адміністративний менеджмент : навчальний посібник 958
Lytvyn, A. E. Business model design of TNC in the world IT-market 948
Антонюк, Наталя Іванівна Захист конфіденційної інформації і комерційної таємниці у трудових та інформаційних відносинах 948
Парунакян, Ваагн Эмильевич Общий курс транспорта : учебное пособие 923
Парунакян, Ваагн Эмильевич Общий курс транспорта : учебное пособие 916
Гурова, Вікторія Олександрівна Актуальні аспекти інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств України 897
Рєпін, С. В. Аналіз проблем розвитку малих міст України зі статусом депресивних територій 863
Горбань, Світлана Федорівна Діагностика мотивації праці персоналу на підприємстві 847
Жежеленко, Ігор Володимирович Електромагнітна сумісність у системах електропостачання : підручник 840
Цибульов, Павло Миколайович Комерціалізація інтелектуальної власності наукових організацій шляхом створення Spin-off компаній 835