Statistics

DSpace/Manakin Repository

Electronic Institutional Repository

of Pryazovskyi State Technical University

Top 50

Top 50

Views
Сараєва, Ольга Віталіївна Історія України (у таблицях і структурно-логічних схемах) : навчальний посібник 12311
Наривский, А. Э. Коррозионные процессы и скорость роста питтингов сталей AISI 304 и 08Х18Н10Т в модельных оборотных водах 6187
Нарівський, О. Е. Закономірності та механізми корозійного розчинення сталі AISI 321 у слабокислому хлоридовмісному розчині 5647
Логутова, Тамара Григорівна Економічна безпека підприємства: сутність, завдання та методи забезпечення 4363
Плотніков, Сергій Анатолійович Вища освіта України і Болонський процес : навчальний посібник 4112
Бородіна, Оксана Анатоліївна Адміністративний менеджмент : навчальний посібник 3837
Серенко, Александр Никитич Расчет сварных соединений и конструкций : примеры и задачи : учебное пособие 3725
Томаш, Александр Анатольевич Влияние реакционной способности и «горячей» прочности кокса на технико-экономические показатели доменной плавки в условиях ОАО "МК "Азовсталь"" 3671
Солошенко, Павло Васильович Система державного управління інтелектуальною власністю в Україні 3511
Горбань, Світлана Федорівна Діагностика мотивації праці персоналу на підприємстві 3454
Погребняк, Володимир Григорович Шляхи подолання екологічної кризи на землі з точки зору представників природничих наук 3413
Єкімова, Оксана Олександрівна Типи кадрової політики та необхідність оцінки обраного типу управління людськими ресурсами 3256
Губенко, Владимир Константинович Цистерны: Устройство, эксплуатация, ремонт : справочное пособие 3238
Зусин, Владимир Яковлевич Этика и этикет делового общения 3096
Колосок, Валерія Михайлівна Стратегічне управління розвитком персоналу промислових підприємств 3019
Гамова, Оксана Вікторівна Облік та аналіз ефективного використання виробничих запасів на металургійному підприємстві ВАТ «Дніпроспецсталь» 2998
Харлашин, Петр Степанович Сборник задач по металлургии стали 2788
Півень, Наталя Миколаївна Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник 2748
Стендер, С. В. Класифікація витрат за функціями в управлінському обліку 2724
Авдєй, Олена Костянтинівна Тенденції розвитку машинобудівного комплексу України: сучасний стан та перспективи 2680
Стрілець, Єлізавета Михайлівна Особливості діяльності страхових компаній в сучасних умовах 2521
Ровенська, Вікторія В'ячеславівна Трудовий потенціал підприємства: поняття, структура 2519
Щепка, Оксана Анатоліївна Українська мова як іноземна. Початковий рівень : навчальний посібник 2488
Лоза, Аркадий Васильевич Исследование напряженно-деформированного состояния ребра жесткости чаши шлаковоза 2486
Пожуєв, О. В. Логістика, як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств України 2474
Шлапак, Наталія Степанівна Екологічний менеджмент : підручник 2369
Єгоркіна, Тетяна Олексіївна Удосконалення системи мотивації праці робітників підприємства 2355
Губенко, Владимир Константинович Общий курс промышленного транспорта : учебник 2342
Евченко, Виталий Николаевич Теплоэнергетика : термины и определения : учебное пособие 2339
Шам, Петр Иванович Охрана труда в отрасли - черной металлургии : учебное пособие 2338
Медведкин, Тарас Сергеевич Инновационное развитие экономики Украины на современном этапе 2335
Вітка, Наталя Євгеніївна IPO українських компаній на європейських фондових біржах 2318
Матвиенко, Владимир Николаевич Основы экологии. Экология сварочного производства : учебное пособие 2296
Белопольський, Микола Григорович Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств : навчальний посібник 2282
Бреденко, Н. Мовні засоби комічного в комедії М. Гоголя «Ревізор», типологічна характеристика, особливості перекладу О. Вишнею 2246
Жежеленко, Ігор Володимирович Електромагнітна сумісність у системах електропостачання : підручник 2203
Парунакян, Ваагн Эмильевич Общий курс транспорта : учебное пособие 2199
Анищенко, С. А. Расчет теоретической температуры горения в горне доменной печи при вдувании пылеугольного топлива 2194
Бойченко, Борис Михайлович Конвертерное производство стали: теория, технология, качество стали, конструкция агрегатов, рециркуляция материалов и экология 2166
Долматова, Галина Євгенівна Тенденції банкрутства підприємств України 2155
Крамар, Юлія Григорівна Іпотечна криза США: сутність, причини, етапи розвитку 2147
Парунакян, Ваагн Эмильевич Общий курс транспорта : учебное пособие 2132
Мазейкіна, Ольга Олегівна Оцінка інноваційного потенціалу підприємства 2068
Черненко, Г. С. Регулювання процесів міжнародної трудової міграції на національному рівні 2011
Білоус-Сергєєва, Світлана Олександрівна Проблема трудової міграції в Україні. Її вплив на економіку країни 1998
Троицкая, Людмила Кирилловна Энергосбережение в прокатном производстве 1985
Жежеленко, Игорь Владимирович Избранные вопросы несинусоидальных режимов в электрических сетях предприятий : монография 1985
Михно, Наталья Анатольевна Железнодорожные перевозки. Английский язык для профессионального общения : учебное пособие 1968
Швець, Галина Олексіївна До питання про захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні України 1948
Дідченко, Оксана Іванівна Підходи до визначення поняття «економічна безпека підприємства» та роль держави в її формуванні 1917