Статистика

DSpace/Manakin репозиторий

Электронный институциональный репозиторий

Приазовского государственного технического университета

Топ 50

Общее количество посещений

Просмотров
Наривский, А. Э. Коррозионные процессы и скорость роста питтингов сталей AISI 304 и 08Х18Н10Т в модельных оборотных водах 5555
Сараєва, Ольга Віталіївна Історія України (у таблицях і структурно-логічних схемах) : навчальний посібник 5416
Нарівський, О. Е. Закономірності та механізми корозійного розчинення сталі AISI 321 у слабокислому хлоридовмісному розчині 4987
Логутова, Тамара Григорівна Економічна безпека підприємства: сутність, завдання та методи забезпечення 3704
Солошенко, Павло Васильович Система державного управління інтелектуальною власністю в Україні 2864
Погребняк, Владимир Григорьевич Шляхи подолання екологічної кризи на землі з точки зору представників природничих наук 2780
Плотніков, Сергій Анатолійович Вища освіта України і Болонський процес : навчальний посібник 2759
Серенко, Александр Никитич Расчет сварных соединений и конструкций : примеры и задачи : учебное пособие 2586
Гамова, Оксана Вікторівна Облік та аналіз ефективного використання виробничих запасів на металургійному підприємстві ВАТ «Дніпроспецсталь» 2295
Авдєй, Олена Костянтинівна Тенденції розвитку машинобудівного комплексу України: сучасний стан та перспективи 2191
Колосок, Валерія Михайлівна Стратегічне управління розвитком персоналу промислових підприємств 2183
Томаш, Александр Анатольевич Влияние реакционной способности и «горячей» прочности кокса на технико-экономические показатели доменной плавки в условиях ОАО "МК "Азовсталь"" 2166
Бородіна, Оксана Анатоліївна Адміністративний менеджмент : навчальний посібник 2066
Зусин, Владимир Яковлевич Этика и этикет делового общения 1984
Ровенська, Вікторія В'ячеславівна Трудовий потенціал підприємства: поняття, структура 1967
Стендер, С. В. Класифікація витрат за функціями в управлінському обліку 1938
Медведкин, Тарас Сергеевич Инновационное развитие экономики Украины на современном этапе 1815
Губенко, Владимир Константинович Цистерны: Устройство, эксплуатация, ремонт : справочное пособие 1783
Стрілець, Єлізавета Михайлівна Особливості діяльності страхових компаній в сучасних умовах 1742
Єгоркіна, Т. О. Удосконалення системи мотивації праці робітників підприємства 1708
Вітка, Наталя Євгеніївна IPO українських компаній на європейських фондових біржах 1688
Пожуєв, О. В. Логістика, як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств України 1603
Мазейкіна, О. О. Оцінка інноваційного потенціалу підприємства 1549
Крамар, Юлія Григорівна Іпотечна криза США: сутність, причини, етапи розвитку 1524
Белопольський, Микола Григорович Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств : навчальний посібник 1479
Дідченко, Оксана Іванівна Підходи до визначення поняття «економічна безпека підприємства» та роль держави в її формуванні 1441
Шам, Петр Иванович Охрана труда в отрасли - черной металлургии : учебное пособие 1438
Черненко, Г. С. Регулювання процесів міжнародної трудової міграції на національному рівні 1402
Парунакян, Ваагн Эмильевич Общий курс транспорта : учебное пособие 1402
Анищенко, С. А. Расчет теоретической температуры горения в горне доменной печи при вдувании пылеугольного топлива 1393
Евченко, Виталий Николаевич Теплоэнергетика : термины и определения : учебное пособие 1392
Парунакян, Ваагн Эмильевич Общий курс транспорта : учебное пособие 1371
Швець, Галина Олексіївна До питання про захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні України 1350
Пожуєв, О. В. Покращення управління якістю продукції: проблеми, рішення 1334
Дмитренко, Олександр Петрович Сутність та основні ознаки інновацій 1332
Троицкая, Людмила Кирилловна Энергосбережение в прокатном производстве 1285
Шкиренко, В. В. Охрана интеллектуальной собственности в Украине: современное состояние и основные проблемы 1279
Швець, Галина Олексіївна Комерційна таємниця: проблеми правового захисту 1270
Верескун, Михаил Викторович Анализ формирования украинской модели корпоративного управления 1267
Жежеленко, Ігор Володимирович Електромагнітна сумісність у системах електропостачання : підручник 1266
Лежнюк, П. Д. Розрахунок втрат електроенергії в електричних мережах 0,38 кВ з використанням АСКОЕ 1263
Савенко, Анастасія Юріївна Автоматизована інформаційна система управління вищим навчальним закладом 1246
Матвиенко, Владимир Николаевич Основы экологии. Экология сварочного производства : учебное пособие 1236
Стреліна, Олена Миколаївна Проблеми фінансування інноваційних проектів в Україні на різних етапах їх життєвих циклів 1222
Губенко, Владимир Константинович Общий курс промышленного транспорта : учебник 1219
Щетинская, Яна Владимировна Проблема занятости молодежи на рынке труда в Донецкой области 1203
Долматова, Галина Євгенівна Тенденції банкрутства підприємств України 1151
Харлашин, Петр Степанович Сборник задач по металлургии стали 1140
Антонюк, Наталя Іванівна Захист конфіденційної інформації і комерційної таємниці у трудових та інформаційних відносинах 1123
Lytvyn, A. E. Business model design of TNC in the world IT-market 1122