Statistics

DSpace/Manakin Repository

Electronic Institutional Repository

of Pryazovskyi State Technical University

Top 50

Top 50

Views
Сараєва, Ольга Віталіївна Історія України (у таблицях і структурно-логічних схемах) : навчальний посібник 8184
Наривский, А. Э. Коррозионные процессы и скорость роста питтингов сталей AISI 304 и 08Х18Н10Т в модельных оборотных водах 5898
Нарівський, О. Е. Закономірності та механізми корозійного розчинення сталі AISI 321 у слабокислому хлоридовмісному розчині 5379
Логутова, Тамара Григорівна Економічна безпека підприємства: сутність, завдання та методи забезпечення 4075
Плотніков, Сергій Анатолійович Вища освіта України і Болонський процес : навчальний посібник 3441
Серенко, Александр Никитич Расчет сварных соединений и конструкций : примеры и задачи : учебное пособие 3410
Солошенко, Павло Васильович Система державного управління інтелектуальною власністю в Україні 3232
Погребняк, Володимир Григорович Шляхи подолання екологічної кризи на землі з точки зору представників природничих наук 3123
Бородіна, Оксана Анатоліївна Адміністративний менеджмент : навчальний посібник 2996
Томаш, Александр Анатольевич Влияние реакционной способности и «горячей» прочности кокса на технико-экономические показатели доменной плавки в условиях ОАО "МК "Азовсталь"" 2819
Гамова, Оксана Вікторівна Облік та аналіз ефективного використання виробничих запасів на металургійному підприємстві ВАТ «Дніпроспецсталь» 2705
Губенко, Владимир Константинович Цистерны: Устройство, эксплуатация, ремонт : справочное пособие 2705
Колосок, Валерія Михайлівна Стратегічне управління розвитком персоналу промислових підприємств 2610
Зусин, Владимир Яковлевич Этика и этикет делового общения 2549
Авдєй, Олена Костянтинівна Тенденції розвитку машинобудівного комплексу України: сучасний стан та перспективи 2443
Стендер, С. В. Класифікація витрат за функціями в управлінському обліку 2433
Ровенська, Вікторія В'ячеславівна Трудовий потенціал підприємства: поняття, структура 2254
Стрілець, Єлізавета Михайлівна Особливості діяльності страхових компаній в сучасних умовах 2163
Харлашин, Петр Степанович Сборник задач по металлургии стали 2132
Медведкин, Тарас Сергеевич Инновационное развитие экономики Украины на современном этапе 2114
Єгоркіна, Тетяна Олексіївна Удосконалення системи мотивації праці робітників підприємства 2079
Вітка, Наталя Євгеніївна IPO українських компаній на європейських фондових біржах 2062
Губенко, Владимир Константинович Общий курс промышленного транспорта : учебник 2012
Евченко, Виталий Николаевич Теплоэнергетика : термины и определения : учебное пособие 1981
Матвиенко, Владимир Николаевич Основы экологии. Экология сварочного производства : учебное пособие 1979
Пожуєв, О. В. Логістика, як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств України 1978
Шам, Петр Иванович Охрана труда в отрасли - черной металлургии : учебное пособие 1960
Белопольський, Микола Григорович Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств : навчальний посібник 1928
Парунакян, Ваагн Эмильевич Общий курс транспорта : учебное пособие 1920
Анищенко, С. А. Расчет теоретической температуры горения в горне доменной печи при вдувании пылеугольного топлива 1888
Мазейкіна, Ольга Олегівна Оцінка інноваційного потенціалу підприємства 1840
Долматова, Галина Євгенівна Тенденції банкрутства підприємств України 1816
Крамар, Юлія Григорівна Іпотечна криза США: сутність, причини, етапи розвитку 1792
Парунакян, Ваагн Эмильевич Общий курс транспорта : учебное пособие 1786
Півень, Наталя Миколаївна Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник 1769
Черненко, Г. С. Регулювання процесів міжнародної трудової міграції на національному рівні 1747
Троицкая, Людмила Кирилловна Энергосбережение в прокатном производстве 1735
Михно, Наталья Анатольевна Железнодорожные перевозки. Английский язык для профессионального общения : учебное пособие 1710
Швець, Галина Олексіївна До питання про захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні України 1704
Жежеленко, Ігор Володимирович Електромагнітна сумісність у системах електропостачання : підручник 1703
Дідченко, Оксана Іванівна Підходи до визначення поняття «економічна безпека підприємства» та роль держави в її формуванні 1698
Жежеленко, Игорь Владимирович Избранные вопросы несинусоидальных режимов в электрических сетях предприятий : монография 1647
Дмитренко, Олександр Петрович Сутність та основні ознаки інновацій 1617
Пожуєв, О. В. Покращення управління якістю продукції: проблеми, рішення 1599
Бойченко, Борис Михайлович Конвертерное производство стали: теория, технология, качество стали, конструкция агрегатов, рециркуляция материалов и экология 1573
Шлапак, Наталія Степанівна Екологічний менеджмент : підручник 1532
Швець, Галина Олексіївна Комерційна таємниця: проблеми правового захисту 1530
Верескун, Михаил Викторович Анализ формирования украинской модели корпоративного управления 1524
Лежнюк, П. Д. Розрахунок втрат електроенергії в електричних мережах 0,38 кВ з використанням АСКОЕ 1523
Шкиренко, В. В. Охрана интеллектуальной собственности в Украине: современное состояние и основные проблемы 1507