Статистика

DSpace/Manakin репозиторий

Электронный институциональный репозиторий

Приазовского государственного технического университета

Топ 50

Общее количество посещений

Просмотров
Сараєва, Ольга Віталіївна Історія України (у таблицях і структурно-логічних схемах) : навчальний посібник 6036
Наривский, А. Э. Коррозионные процессы и скорость роста питтингов сталей AISI 304 и 08Х18Н10Т в модельных оборотных водах 5656
Нарівський, О. Е. Закономірності та механізми корозійного розчинення сталі AISI 321 у слабокислому хлоридовмісному розчині 5096
Логутова, Тамара Григорівна Економічна безпека підприємства: сутність, завдання та методи забезпечення 3803
Солошенко, Павло Васильович Система державного управління інтелектуальною власністю в Україні 2973
Плотніков, Сергій Анатолійович Вища освіта України і Болонський процес : навчальний посібник 2909
Погребняк, Владимир Григорьевич Шляхи подолання екологічної кризи на землі з точки зору представників природничих наук 2875
Серенко, Александр Никитич Расчет сварных соединений и конструкций : примеры и задачи : учебное пособие 2830
Гамова, Оксана Вікторівна Облік та аналіз ефективного використання виробничих запасів на металургійному підприємстві ВАТ «Дніпроспецсталь» 2425
Бородіна, Оксана Анатоліївна Адміністративний менеджмент : навчальний посібник 2420
Томаш, Александр Анатольевич Влияние реакционной способности и «горячей» прочности кокса на технико-экономические показатели доменной плавки в условиях ОАО "МК "Азовсталь"" 2304
Колосок, Валерія Михайлівна Стратегічне управління розвитком персоналу промислових підприємств 2284
Авдєй, Олена Костянтинівна Тенденції розвитку машинобудівного комплексу України: сучасний стан та перспективи 2255
Зусин, Владимир Яковлевич Этика и этикет делового общения 2149
Ровенська, Вікторія В'ячеславівна Трудовий потенціал підприємства: поняття, структура 2027
Стендер, С. В. Класифікація витрат за функціями в управлінському обліку 2018
Губенко, Владимир Константинович Цистерны: Устройство, эксплуатация, ремонт : справочное пособие 2018
Медведкин, Тарас Сергеевич Инновационное развитие экономики Украины на современном этапе 1926
Стрілець, Єлізавета Михайлівна Особливості діяльності страхових компаній в сучасних умовах 1868
Вітка, Наталя Євгеніївна IPO українських компаній на європейських фондових біржах 1843
Єгоркіна, Тетяна Олексіївна Удосконалення системи мотивації праці робітників підприємства 1790
Пожуєв, О. В. Логістика, як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств України 1692
Мазейкіна, Ольга Олегівна Оцінка інноваційного потенціалу підприємства 1625
Белопольський, Микола Григорович Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств : навчальний посібник 1600
Крамар, Юлія Григорівна Іпотечна криза США: сутність, причини, етапи розвитку 1593
Шам, Петр Иванович Охрана труда в отрасли - черной металлургии : учебное пособие 1584
Евченко, Виталий Николаевич Теплоэнергетика : термины и определения : учебное пособие 1532
Парунакян, Ваагн Эмильевич Общий курс транспорта : учебное пособие 1527
Анищенко, С. А. Расчет теоретической температуры горения в горне доменной печи при вдувании пылеугольного топлива 1501
Черненко, Г. С. Регулювання процесів міжнародної трудової міграції на національному рівні 1500
Дідченко, Оксана Іванівна Підходи до визначення поняття «економічна безпека підприємства» та роль держави в її формуванні 1496
Парунакян, Ваагн Эмильевич Общий курс транспорта : учебное пособие 1494
Швець, Галина Олексіївна До питання про захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні України 1436
Матвиенко, Владимир Николаевич Основы экологии. Экология сварочного производства : учебное пособие 1424
Пожуєв, О. В. Покращення управління якістю продукції: проблеми, рішення 1412
Дмитренко, Олександр Петрович Сутність та основні ознаки інновацій 1405
Губенко, Владимир Константинович Общий курс промышленного транспорта : учебник 1396
Жежеленко, Ігор Володимирович Електромагнітна сумісність у системах електропостачання : підручник 1389
Троицкая, Людмила Кирилловна Энергосбережение в прокатном производстве 1378
Харлашин, Петр Степанович Сборник задач по металлургии стали 1375
Верескун, Михаил Викторович Анализ формирования украинской модели корпоративного управления 1337
Швець, Галина Олексіївна Комерційна таємниця: проблеми правового захисту 1336
Лежнюк, П. Д. Розрахунок втрат електроенергії в електричних мережах 0,38 кВ з використанням АСКОЕ 1333
Шкиренко, В. В. Охрана интеллектуальной собственности в Украине: современное состояние и основные проблемы 1324
Савенко, Анастасія Юріївна Автоматизована інформаційна система управління вищим навчальним закладом 1303
Долматова, Галина Євгенівна Тенденції банкрутства підприємств України 1295
Стреліна, Олена Миколаївна Проблеми фінансування інноваційних проектів в Україні на різних етапах їх життєвих циклів 1279
Щетинская, Яна Владимировна Проблема занятости молодежи на рынке труда в Донецкой области 1272
Півень, Наталя Миколаївна Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник 1224
Антонюк, Наталя Іванівна Захист конфіденційної інформації і комерційної таємниці у трудових та інформаційних відносинах 1209