Статистика

DSpace/Manakin репозиторий

Электронный институциональный репозиторий

Приазовского государственного технического университета

Топ 50

Общее количество посещений

Просмотров
Сараєва, Ольга Віталіївна Історія України (у таблицях і структурно-логічних схемах) : навчальний посібник 6211
Наривский, А. Э. Коррозионные процессы и скорость роста питтингов сталей AISI 304 и 08Х18Н10Т в модельных оборотных водах 5705
Нарівський, О. Е. Закономірності та механізми корозійного розчинення сталі AISI 321 у слабокислому хлоридовмісному розчині 5149
Логутова, Тамара Григорівна Економічна безпека підприємства: сутність, завдання та методи забезпечення 3851
Солошенко, Павло Васильович Система державного управління інтелектуальною власністю в Україні 3018
Плотніков, Сергій Анатолійович Вища освіта України і Болонський процес : навчальний посібник 2967
Погребняк, Владимир Григорьевич Шляхи подолання екологічної кризи на землі з точки зору представників природничих наук 2904
Серенко, Александр Никитич Расчет сварных соединений и конструкций : примеры и задачи : учебное пособие 2903
Бородіна, Оксана Анатоліївна Адміністративний менеджмент : навчальний посібник 2510
Гамова, Оксана Вікторівна Облік та аналіз ефективного використання виробничих запасів на металургійному підприємстві ВАТ «Дніпроспецсталь» 2470
Томаш, Александр Анатольевич Влияние реакционной способности и «горячей» прочности кокса на технико-экономические показатели доменной плавки в условиях ОАО "МК "Азовсталь"" 2366
Колосок, Валерія Михайлівна Стратегічне управління розвитком персоналу промислових підприємств 2333
Авдєй, Олена Костянтинівна Тенденції розвитку машинобудівного комплексу України: сучасний стан та перспективи 2281
Зусин, Владимир Яковлевич Этика и этикет делового общения 2206
Стендер, С. В. Класифікація витрат за функціями в управлінському обліку 2099
Губенко, Владимир Константинович Цистерны: Устройство, эксплуатация, ремонт : справочное пособие 2096
Ровенська, Вікторія В'ячеславівна Трудовий потенціал підприємства: поняття, структура 2059
Медведкин, Тарас Сергеевич Инновационное развитие экономики Украины на современном этапе 1952
Стрілець, Єлізавета Михайлівна Особливості діяльності страхових компаній в сучасних умовах 1895
Вітка, Наталя Євгеніївна IPO українських компаній на європейських фондових біржах 1885
Єгоркіна, Тетяна Олексіївна Удосконалення системи мотивації праці робітників підприємства 1822
Пожуєв, О. В. Логістика, як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств України 1750
Мазейкіна, Ольга Олегівна Оцінка інноваційного потенціалу підприємства 1652
Белопольський, Микола Григорович Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств : навчальний посібник 1646
Шам, Петр Иванович Охрана труда в отрасли - черной металлургии : учебное пособие 1639
Крамар, Юлія Григорівна Іпотечна криза США: сутність, причини, етапи розвитку 1616
Парунакян, Ваагн Эмильевич Общий курс транспорта : учебное пособие 1588
Евченко, Виталий Николаевич Теплоэнергетика : термины и определения : учебное пособие 1575
Анищенко, С. А. Расчет теоретической температуры горения в горне доменной печи при вдувании пылеугольного топлива 1551
Парунакян, Ваагн Эмильевич Общий курс транспорта : учебное пособие 1549
Черненко, Г. С. Регулювання процесів міжнародної трудової міграції на національному рівні 1531
Дідченко, Оксана Іванівна Підходи до визначення поняття «економічна безпека підприємства» та роль держави в її формуванні 1522
Матвиенко, Владимир Николаевич Основы экологии. Экология сварочного производства : учебное пособие 1494
Швець, Галина Олексіївна До питання про захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні України 1486
Харлашин, Петр Степанович Сборник задач по металлургии стали 1476
Губенко, Владимир Константинович Общий курс промышленного транспорта : учебник 1472
Пожуєв, О. В. Покращення управління якістю продукції: проблеми, рішення 1436
Дмитренко, Олександр Петрович Сутність та основні ознаки інновацій 1433
Жежеленко, Ігор Володимирович Електромагнітна сумісність у системах електропостачання : підручник 1419
Троицкая, Людмила Кирилловна Энергосбережение в прокатном производстве 1410
Верескун, Михаил Викторович Анализ формирования украинской модели корпоративного управления 1365
Лежнюк, П. Д. Розрахунок втрат електроенергії в електричних мережах 0,38 кВ з використанням АСКОЕ 1362
Швець, Галина Олексіївна Комерційна таємниця: проблеми правового захисту 1362
Шкиренко, В. В. Охрана интеллектуальной собственности в Украине: современное состояние и основные проблемы 1350
Долматова, Галина Євгенівна Тенденції банкрутства підприємств України 1345
Савенко, Анастасія Юріївна Автоматизована інформаційна система управління вищим навчальним закладом 1327
Стреліна, Олена Миколаївна Проблеми фінансування інноваційних проектів в Україні на різних етапах їх життєвих циклів 1306
Щетинская, Яна Владимировна Проблема занятости молодежи на рынке труда в Донецкой области 1298
Півень, Наталя Миколаївна Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник 1285
Бойченко, Борис Михайлович Конвертерное производство стали: теория, технология, качество стали, конструкция агрегатов, рециркуляция материалов и экология 1255