Statistik

DSpace Repositorium (Manakin basiert)

Electronic Institutional Repository

of Pryazovskyi State Technical University

Top 50

Top 50

Zugriffe
Сараєва, Ольга Віталіївна Історія України (у таблицях і структурно-логічних схемах) : навчальний посібник 6949
Наривский, А. Э. Коррозионные процессы и скорость роста питтингов сталей AISI 304 и 08Х18Н10Т в модельных оборотных водах 5819
Нарівський, О. Е. Закономірності та механізми корозійного розчинення сталі AISI 321 у слабокислому хлоридовмісному розчині 5299
Логутова, Тамара Григорівна Економічна безпека підприємства: сутність, завдання та методи забезпечення 3968
Плотніков, Сергій Анатолійович Вища освіта України і Болонський процес : навчальний посібник 3205
Серенко, Александр Никитич Расчет сварных соединений и конструкций : примеры и задачи : учебное пособие 3161
Солошенко, Павло Васильович Система державного управління інтелектуальною власністю в Україні 3137
Погребняк, Володимир Григорович Шляхи подолання екологічної кризи на землі з точки зору представників природничих наук 3011
Бородіна, Оксана Анатоліївна Адміністративний менеджмент : навчальний посібник 2765
Томаш, Александр Анатольевич Влияние реакционной способности и «горячей» прочности кокса на технико-экономические показатели доменной плавки в условиях ОАО "МК "Азовсталь"" 2588
Гамова, Оксана Вікторівна Облік та аналіз ефективного використання виробничих запасів на металургійному підприємстві ВАТ «Дніпроспецсталь» 2586
Колосок, Валерія Михайлівна Стратегічне управління розвитком персоналу промислових підприємств 2469
Губенко, Владимир Константинович Цистерны: Устройство, эксплуатация, ремонт : справочное пособие 2401
Зусин, Владимир Яковлевич Этика и этикет делового общения 2380
Авдєй, Олена Костянтинівна Тенденції розвитку машинобудівного комплексу України: сучасний стан та перспективи 2368
Стендер, С. В. Класифікація витрат за функціями в управлінському обліку 2292
Ровенська, Вікторія В'ячеславівна Трудовий потенціал підприємства: поняття, структура 2177
Медведкин, Тарас Сергеевич Инновационное развитие экономики Украины на современном этапе 2037
Стрілець, Єлізавета Михайлівна Особливості діяльності страхових компаній в сучасних умовах 2017
Вітка, Наталя Євгеніївна IPO українських компаній на європейських фондових біржах 1976
Єгоркіна, Тетяна Олексіївна Удосконалення системи мотивації праці робітників підприємства 1926
Пожуєв, О. В. Логістика, як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств України 1862
Шам, Петр Иванович Охрана труда в отрасли - черной металлургии : учебное пособие 1823
Евченко, Виталий Николаевич Теплоэнергетика : термины и определения : учебное пособие 1819
Харлашин, Петр Степанович Сборник задач по металлургии стали 1815
Белопольський, Микола Григорович Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств : навчальний посібник 1808
Парунакян, Ваагн Эмильевич Общий курс транспорта : учебное пособие 1778
Мазейкіна, Ольга Олегівна Оцінка інноваційного потенціалу підприємства 1761
Губенко, Владимир Константинович Общий курс промышленного транспорта : учебник 1733
Матвиенко, Владимир Николаевич Основы экологии. Экология сварочного производства : учебное пособие 1722
Крамар, Юлія Григорівна Іпотечна криза США: сутність, причини, етапи розвитку 1714
Анищенко, С. А. Расчет теоретической температуры горения в горне доменной печи при вдувании пылеугольного топлива 1700
Парунакян, Ваагн Эмильевич Общий курс транспорта : учебное пособие 1676
Черненко, Г. С. Регулювання процесів міжнародної трудової міграції на національному рівні 1653
Дідченко, Оксана Іванівна Підходи до визначення поняття «економічна безпека підприємства» та роль держави в її формуванні 1621
Швець, Галина Олексіївна До питання про захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні України 1615
Долматова, Галина Євгенівна Тенденції банкрутства підприємств України 1614
Троицкая, Людмила Кирилловна Энергосбережение в прокатном производстве 1576
Жежеленко, Ігор Володимирович Електромагнітна сумісність у системах електропостачання : підручник 1547
Півень, Наталя Миколаївна Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник 1544
Пожуєв, О. В. Покращення управління якістю продукції: проблеми, рішення 1527
Дмитренко, Олександр Петрович Сутність та основні ознаки інновацій 1526
Верескун, Михаил Викторович Анализ формирования украинской модели корпоративного управления 1453
Лежнюк, П. Д. Розрахунок втрат електроенергії в електричних мережах 0,38 кВ з використанням АСКОЕ 1446
Швець, Галина Олексіївна Комерційна таємниця: проблеми правового захисту 1440
Михно, Наталья Анатольевна Железнодорожные перевозки. Английский язык для профессионального общения : учебное пособие 1440
Шкиренко, В. В. Охрана интеллектуальной собственности в Украине: современное состояние и основные проблемы 1435
Бойченко, Борис Михайлович Конвертерное производство стали: теория, технология, качество стали, конструкция агрегатов, рециркуляция материалов и экология 1427
Жежеленко, Игорь Владимирович Избранные вопросы несинусоидальных режимов в электрических сетях предприятий : монография 1418
Савенко, Анастасія Юріївна Автоматизована інформаційна система управління вищим навчальним закладом 1407