Statistik

DSpace Repositorium (Manakin basiert)

Electronic Institutional Repository

of Pryazovskyi State Technical University

Top 50

Top 50

Zugriffe
Сараєва, Ольга Віталіївна Історія України (у таблицях і структурно-логічних схемах) : навчальний посібник 6725
Наривский, А. Э. Коррозионные процессы и скорость роста питтингов сталей AISI 304 и 08Х18Н10Т в модельных оборотных водах 5785
Нарівський, О. Е. Закономірності та механізми корозійного розчинення сталі AISI 321 у слабокислому хлоридовмісному розчині 5259
Логутова, Тамара Григорівна Економічна безпека підприємства: сутність, завдання та методи забезпечення 3931
Плотніков, Сергій Анатолійович Вища освіта України і Болонський процес : навчальний посібник 3121
Солошенко, Павло Васильович Система державного управління інтелектуальною власністю в Україні 3104
Серенко, Александр Никитич Расчет сварных соединений и конструкций : примеры и задачи : учебное пособие 3075
Погребняк, Владимир Григорьевич Шляхи подолання екологічної кризи на землі з точки зору представників природничих наук 2977
Бородіна, Оксана Анатоліївна Адміністративний менеджмент : навчальний посібник 2700
Гамова, Оксана Вікторівна Облік та аналіз ефективного використання виробничих запасів на металургійному підприємстві ВАТ «Дніпроспецсталь» 2544
Томаш, Александр Анатольевич Влияние реакционной способности и «горячей» прочности кокса на технико-экономические показатели доменной плавки в условиях ОАО "МК "Азовсталь"" 2512
Колосок, Валерія Михайлівна Стратегічне управління розвитком персоналу промислових підприємств 2430
Авдєй, Олена Костянтинівна Тенденції розвитку машинобудівного комплексу України: сучасний стан та перспективи 2343
Зусин, Владимир Яковлевич Этика и этикет делового общения 2322
Губенко, Владимир Константинович Цистерны: Устройство, эксплуатация, ремонт : справочное пособие 2304
Стендер, С. В. Класифікація витрат за функціями в управлінському обліку 2250
Ровенська, Вікторія В'ячеславівна Трудовий потенціал підприємства: поняття, структура 2152
Медведкин, Тарас Сергеевич Инновационное развитие экономики Украины на современном этапе 2011
Стрілець, Єлізавета Михайлівна Особливості діяльності страхових компаній в сучасних умовах 1972
Вітка, Наталя Євгеніївна IPO українських компаній на європейських фондових біржах 1949
Єгоркіна, Тетяна Олексіївна Удосконалення системи мотивації праці робітників підприємства 1896
Пожуєв, О. В. Логістика, як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств України 1832
Белопольський, Микола Григорович Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств : навчальний посібник 1773
Шам, Петр Иванович Охрана труда в отрасли - черной металлургии : учебное пособие 1765
Евченко, Виталий Николаевич Теплоэнергетика : термины и определения : учебное пособие 1741
Мазейкіна, Ольга Олегівна Оцінка інноваційного потенціалу підприємства 1728
Харлашин, Петр Степанович Сборник задач по металлургии стали 1727
Парунакян, Ваагн Эмильевич Общий курс транспорта : учебное пособие 1726
Крамар, Юлія Григорівна Іпотечна криза США: сутність, причини, етапи розвитку 1687
Анищенко, С. А. Расчет теоретической температуры горения в горне доменной печи при вдувании пылеугольного топлива 1653
Губенко, Владимир Константинович Общий курс промышленного транспорта : учебник 1644
Парунакян, Ваагн Эмильевич Общий курс транспорта : учебное пособие 1640
Матвиенко, Владимир Николаевич Основы экологии. Экология сварочного производства : учебное пособие 1640
Черненко, Г. С. Регулювання процесів міжнародної трудової міграції на національному рівні 1628
Дідченко, Оксана Іванівна Підходи до визначення поняття «економічна безпека підприємства» та роль держави в її формуванні 1598
Швець, Галина Олексіївна До питання про захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні України 1580
Долматова, Галина Євгенівна Тенденції банкрутства підприємств України 1552
Троицкая, Людмила Кирилловна Энергосбережение в прокатном производстве 1505
Жежеленко, Ігор Володимирович Електромагнітна сумісність у системах електропостачання : підручник 1505
Пожуєв, О. В. Покращення управління якістю продукції: проблеми, рішення 1501
Дмитренко, Олександр Петрович Сутність та основні ознаки інновацій 1500
Півень, Наталя Миколаївна Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник 1490
Верескун, Михаил Викторович Анализ формирования украинской модели корпоративного управления 1428
Лежнюк, П. Д. Розрахунок втрат електроенергії в електричних мережах 0,38 кВ з використанням АСКОЕ 1422
Швець, Галина Олексіївна Комерційна таємниця: проблеми правового захисту 1418
Шкиренко, В. В. Охрана интеллектуальной собственности в Украине: современное состояние и основные проблемы 1416
Савенко, Анастасія Юріївна Автоматизована інформаційна система управління вищим навчальним закладом 1386
Бойченко, Борис Михайлович Конвертерное производство стали: теория, технология, качество стали, конструкция агрегатов, рециркуляция материалов и экология 1369
Стреліна, Олена Миколаївна Проблеми фінансування інноваційних проектів в Україні на різних етапах їх життєвих циклів 1364
Щетинская, Яна Владимировна Проблема занятости молодежи на рынке труда в Донецкой области 1360