Статистика

DSpace/Manakin репозиторий

Электронный институциональный репозиторий

Приазовского государственного технического университета

Топ 50

Общее количество посещений

Просмотров
Наривский, А. Э. Коррозионные процессы и скорость роста питтингов сталей AISI 304 и 08Х18Н10Т в модельных оборотных водах 4759
Нарівський, О. Е. Закономірності та механізми корозійного розчинення сталі AISI 321 у слабокислому хлоридовмісному розчині 4186
Сараєва, Ольга Віталіївна Історія України (у таблицях і структурно-логічних схемах) : навчальний посібник 3956
Логутова, Тамара Григорівна Економічна безпека підприємства: сутність, завдання та методи забезпечення 3476
Солошенко, Павло Васильович Система державного управління інтелектуальною власністю в Україні 2657
Погребняк, В. Г. Шляхи подолання екологічної кризи на землі з точки зору представників природничих наук 2568
Плотніков, Сергій Анатолійович Вища освіта України і Болонський процес : навчальний посібник 2428
Гамова, Оксана Вікторівна Облік та аналіз ефективного використання виробничих запасів на металургійному підприємстві ВАТ «Дніпроспецсталь» 2099
Серенко, Александр Никитич Расчет сварных соединений и конструкций : примеры и задачи : учебное пособие 2099
Авдєй, Олена Костянтинівна Тенденції розвитку машинобудівного комплексу України: сучасний стан та перспективи 2030
Колосок, Валерія Михайлівна Стратегічне управління розвитком персоналу промислових підприємств 1970
Томаш, Александр Анатольевич Влияние реакционной способности и «горячей» прочности кокса на технико-экономические показатели доменной плавки в условиях ОАО «МК «Азовсталь» 1853
Ровенська, Вікторія В'ячеславівна Трудовий потенціал підприємства: поняття, структура 1824
Стендер, С. В. Класифікація витрат за функціями в управлінському обліку 1660
Зусин, Владимир Яковлевич Этика и этикет делового общения 1643
Медведкин, Тарас Сергеевич Инновационное развитие экономики Украины на современном этапе 1582
Єгоркіна, Т. О. Удосконалення системи мотивації праці робітників підприємства 1534
Стрілець, Єлізавета Михайлівна Особливості діяльності страхових компаній в сучасних умовах 1479
Вітка, Наталя Євгеніївна IPO українських компаній на європейських фондових біржах 1432
Пожуєв, О. В. Логістика, як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств України 1418
Губенко, Владимир Константинович Цистерны: Устройство, эксплуатация, ремонт : справочное пособие 1398
Мазейкіна, О. О. Оцінка інноваційного потенціалу підприємства 1348
Крамар, Юлія Григорівна Іпотечна криза США: сутність, причини, етапи розвитку 1335
Бородіна, Оксана Анатоліївна Адміністративний менеджмент : навчальний посібник 1331
Дідченко, Оксана Іванівна Підходи до визначення поняття «економічна безпека підприємства» та роль держави в її формуванні 1284
Анищенко, С. А. Расчет теоретической температуры горения в горне доменной печи при вдувании пылеугольного топлива 1258
Белопольський, Микола Григорович Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств : навчальний посібник 1255
Черненко, Г. С. Регулювання процесів міжнародної трудової міграції на національному рівні 1252
Пожуєв, О. В. Покращення управління якістю продукції: проблеми, рішення 1178
Шкиренко, В. В. Охрана интеллектуальной собственности в Украине: современное состояние и основные проблемы 1166
Швець, Галина Олексіївна До питання про захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні України 1163
Дмитренко, Олександр Петрович Сутність та основні ознаки інновацій 1161
Савенко, Анастасія Юріївна Автоматизована інформаційна система управління вищим навчальним закладом 1141
Верескун, Михаил Викторович Анализ формирования украинской модели корпоративного управления 1140
Швець, Галина Олексіївна Комерційна таємниця: проблеми правового захисту 1138
Шам, Петр Иванович Охрана труда в отрасли - черной металлургии : учебное пособие 1131
Лежнюк, П. Д. Розрахунок втрат електроенергії в електричних мережах 0,38 кВ з використанням АСКОЕ 1119
Стреліна, Олена Миколаївна Проблеми фінансування інноваційних проектів в Україні на різних етапах їх життєвих циклів 1087
Евченко, Виталий Николаевич Теплоэнергетика : термины и определения : учебное пособие 1081
Троицкая, Людмила Кирилловна Энергосбережение в прокатном производстве 1079
Щетинская, Яна Владимировна Проблема занятости молодежи на рынке труда в Донецкой области 1053
Парунакян, Ваагн Эмильевич Общий курс транспорта : учебное пособие 1030
Lytvyn, A. E. Business model design of TNC in the world IT-market 1014
Парунакян, Ваагн Эмильевич Общий курс транспорта : учебное пособие 1005
Антонюк, Наталя Іванівна Захист конфіденційної інформації і комерційної таємниці у трудових та інформаційних відносинах 995
Жежеленко, Ігор Володимирович Електромагнітна сумісність у системах електропостачання : підручник 989
Рєпін, С. В. Аналіз проблем розвитку малих міст України зі статусом депресивних територій 943
Гурова, Вікторія Олександрівна Актуальні аспекти інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств України 940
Горбань, Світлана Федорівна Діагностика мотивації праці персоналу на підприємстві 931
Матвиенко, Владимир Николаевич Основы экологии. Экология сварочного производства : учебное пособие 899