Статистика

DSpace/Manakin репозиторий

Электронный институциональный репозиторий

Приазовского государственного технического университета

Топ 50

Общее количество посещений

Просмотров
Наривский, А. Э. Коррозионные процессы и скорость роста питтингов сталей AISI 304 и 08Х18Н10Т в модельных оборотных водах 4965
Нарівський, О. Е. Закономірності та механізми корозійного розчинення сталі AISI 321 у слабокислому хлоридовмісному розчині 4392
Сараєва, Ольга Віталіївна Історія України (у таблицях і структурно-логічних схемах) : навчальний посібник 4140
Логутова, Тамара Григорівна Економічна безпека підприємства: сутність, завдання та методи забезпечення 3528
Солошенко, Павло Васильович Система державного управління інтелектуальною власністю в Україні 2684
Погребняк, В. Г. Шляхи подолання екологічної кризи на землі з точки зору представників природничих наук 2645
Плотніков, Сергій Анатолійович Вища освіта України і Болонський процес : навчальний посібник 2488
Серенко, Александр Никитич Расчет сварных соединений и конструкций : примеры и задачи : учебное пособие 2201
Гамова, Оксана Вікторівна Облік та аналіз ефективного використання виробничих запасів на металургійному підприємстві ВАТ «Дніпроспецсталь» 2127
Авдєй, Олена Костянтинівна Тенденції розвитку машинобудівного комплексу України: сучасний стан та перспективи 2058
Колосок, Валерія Михайлівна Стратегічне управління розвитком персоналу промислових підприємств 2023
Томаш, Александр Анатольевич Влияние реакционной способности и «горячей» прочности кокса на технико-экономические показатели доменной плавки в условиях ОАО «МК «Азовсталь» 1927
Ровенська, Вікторія В'ячеславівна Трудовий потенціал підприємства: поняття, структура 1851
Стендер, С. В. Класифікація витрат за функціями в управлінському обліку 1719
Зусин, Владимир Яковлевич Этика и этикет делового общения 1708
Медведкин, Тарас Сергеевич Инновационное развитие экономики Украины на современном этапе 1616
Єгоркіна, Т. О. Удосконалення системи мотивації праці робітників підприємства 1554
Стрілець, Єлізавета Михайлівна Особливості діяльності страхових компаній в сучасних умовах 1522
Губенко, Владимир Константинович Цистерны: Устройство, эксплуатация, ремонт : справочное пособие 1474
Бородіна, Оксана Анатоліївна Адміністративний менеджмент : навчальний посібник 1468
Вітка, Наталя Євгеніївна IPO українських компаній на європейських фондових біржах 1462
Пожуєв, О. В. Логістика, як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств України 1443
Мазейкіна, О. О. Оцінка інноваційного потенціалу підприємства 1393
Крамар, Юлія Григорівна Іпотечна криза США: сутність, причини, етапи розвитку 1363
Дідченко, Оксана Іванівна Підходи до визначення поняття «економічна безпека підприємства» та роль держави в її формуванні 1306
Белопольський, Микола Григорович Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств : навчальний посібник 1288
Анищенко, С. А. Расчет теоретической температуры горения в горне доменной печи при вдувании пылеугольного топлива 1274
Черненко, Г. С. Регулювання процесів міжнародної трудової міграції на національному рівні 1269
Швець, Галина Олексіївна До питання про захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні України 1212
Пожуєв, О. В. Покращення управління якістю продукції: проблеми, рішення 1207
Дмитренко, Олександр Петрович Сутність та основні ознаки інновацій 1185
Шам, Петр Иванович Охрана труда в отрасли - черной металлургии : учебное пособие 1184
Шкиренко, В. В. Охрана интеллектуальной собственности в Украине: современное состояние и основные проблемы 1183
Швець, Галина Олексіївна Комерційна таємниця: проблеми правового захисту 1162
Евченко, Виталий Николаевич Теплоэнергетика : термины и определения : учебное пособие 1160
Верескун, Михаил Викторович Анализ формирования украинской модели корпоративного управления 1158
Савенко, Анастасія Юріївна Автоматизована інформаційна система управління вищим навчальним закладом 1158
Лежнюк, П. Д. Розрахунок втрат електроенергії в електричних мережах 0,38 кВ з використанням АСКОЕ 1137
Троицкая, Людмила Кирилловна Энергосбережение в прокатном производстве 1121
Стреліна, Олена Миколаївна Проблеми фінансування інноваційних проектів в Україні на різних етапах їх життєвих циклів 1115
Парунакян, Ваагн Эмильевич Общий курс транспорта : учебное пособие 1103
Парунакян, Ваагн Эмильевич Общий курс транспорта : учебное пособие 1089
Щетинская, Яна Владимировна Проблема занятости молодежи на рынке труда в Донецкой области 1071
Жежеленко, Ігор Володимирович Електромагнітна сумісність у системах електропостачання : підручник 1047
Lytvyn, A. E. Business model design of TNC in the world IT-market 1033
Антонюк, Наталя Іванівна Захист конфіденційної інформації і комерційної таємниці у трудових та інформаційних відносинах 1013
Долматова, Галина Євгенівна Тенденції банкрутства підприємств України 974
Рєпін, С. В. Аналіз проблем розвитку малих міст України зі статусом депресивних територій 962
Гурова, Вікторія Олександрівна Актуальні аспекти інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств України 960
Матвиенко, Владимир Николаевич Основы экологии. Экология сварочного производства : учебное пособие 960