Статистика

DSpace/Manakin репозиторий

Электронный институциональный репозиторий

Приазовского государственного технического университета

Топ 50

Общее количество посещений

Просмотров
Сараєва, Ольга Віталіївна Історія України (у таблицях і структурно-логічних схемах) : навчальний посібник 5767
Наривский, А. Э. Коррозионные процессы и скорость роста питтингов сталей AISI 304 и 08Х18Н10Т в модельных оборотных водах 5616
Нарівський, О. Е. Закономірності та механізми корозійного розчинення сталі AISI 321 у слабокислому хлоридовмісному розчині 5053
Логутова, Тамара Григорівна Економічна безпека підприємства: сутність, завдання та методи забезпечення 3759
Солошенко, Павло Васильович Система державного управління інтелектуальною власністю в Україні 2929
Плотніков, Сергій Анатолійович Вища освіта України і Болонський процес : навчальний посібник 2851
Погребняк, Владимир Григорьевич Шляхи подолання екологічної кризи на землі з точки зору представників природничих наук 2830
Серенко, Александр Никитич Расчет сварных соединений и конструкций : примеры и задачи : учебное пособие 2709
Гамова, Оксана Вікторівна Облік та аналіз ефективного використання виробничих запасів на металургійному підприємстві ВАТ «Дніпроспецсталь» 2360
Бородіна, Оксана Анатоліївна Адміністративний менеджмент : навчальний посібник 2297
Томаш, Александр Анатольевич Влияние реакционной способности и «горячей» прочности кокса на технико-экономические показатели доменной плавки в условиях ОАО "МК "Азовсталь"" 2236
Колосок, Валерія Михайлівна Стратегічне управління розвитком персоналу промислових підприємств 2236
Авдєй, Олена Костянтинівна Тенденції розвитку машинобудівного комплексу України: сучасний стан та перспективи 2232
Зусин, Владимир Яковлевич Этика и этикет делового общения 2081
Ровенська, Вікторія В'ячеславівна Трудовий потенціал підприємства: поняття, структура 2003
Стендер, С. В. Класифікація витрат за функціями в управлінському обліку 1987
Медведкин, Тарас Сергеевич Инновационное развитие экономики Украины на современном этапе 1877
Губенко, Владимир Константинович Цистерны: Устройство, эксплуатация, ремонт : справочное пособие 1876
Стрілець, Єлізавета Михайлівна Особливості діяльності страхових компаній в сучасних умовах 1818
Вітка, Наталя Євгеніївна IPO українських компаній на європейських фондових біржах 1774
Єгоркіна, Тетяна Олексіївна Удосконалення системи мотивації праці робітників підприємства 1756
Пожуєв, О. В. Логістика, як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств України 1659
Мазейкіна, Ольга Олегівна Оцінка інноваційного потенціалу підприємства 1591
Крамар, Юлія Григорівна Іпотечна криза США: сутність, причини, етапи розвитку 1569
Белопольський, Микола Григорович Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств : навчальний посібник 1558
Шам, Петр Иванович Охрана труда в отрасли - черной металлургии : учебное пособие 1520
Дідченко, Оксана Іванівна Підходи до визначення поняття «економічна безпека підприємства» та роль держави в її формуванні 1475
Парунакян, Ваагн Эмильевич Общий курс транспорта : учебное пособие 1470
Евченко, Виталий Николаевич Теплоэнергетика : термины и определения : учебное пособие 1470
Черненко, Г. С. Регулювання процесів міжнародної трудової міграції на національному рівні 1462
Анищенко, С. А. Расчет теоретической температуры горения в горне доменной печи при вдувании пылеугольного топлива 1454
Парунакян, Ваагн Эмильевич Общий курс транспорта : учебное пособие 1441
Пожуєв, О. В. Покращення управління якістю продукції: проблеми, рішення 1388
Швець, Галина Олексіївна До питання про захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні України 1385
Дмитренко, Олександр Петрович Сутність та основні ознаки інновацій 1375
Троицкая, Людмила Кирилловна Энергосбережение в прокатном производстве 1348
Матвиенко, Владимир Николаевич Основы экологии. Экология сварочного производства : учебное пособие 1334
Жежеленко, Ігор Володимирович Електромагнітна сумісність у системах електропостачання : підручник 1326
Губенко, Владимир Константинович Общий курс промышленного транспорта : учебник 1323
Верескун, Михаил Викторович Анализ формирования украинской модели корпоративного управления 1316
Лежнюк, П. Д. Розрахунок втрат електроенергії в електричних мережах 0,38 кВ з використанням АСКОЕ 1309
Швець, Галина Олексіївна Комерційна таємниця: проблеми правового захисту 1308
Шкиренко, В. В. Охрана интеллектуальной собственности в Украине: современное состояние и основные проблемы 1301
Савенко, Анастасія Юріївна Автоматизована інформаційна система управління вищим навчальним закладом 1282
Стреліна, Олена Миколаївна Проблеми фінансування інноваційних проектів в Україні на різних етапах їх життєвих циклів 1258
Харлашин, Петр Степанович Сборник задач по металлургии стали 1254
Щетинская, Яна Владимировна Проблема занятости молодежи на рынке труда в Донецкой области 1243
Долматова, Галина Євгенівна Тенденції банкрутства підприємств України 1233
Антонюк, Наталя Іванівна Захист конфіденційної інформації і комерційної таємниці у трудових та інформаційних відносинах 1166
Lytvyn, A. E. Business model design of TNC in the world IT-market 1158