Statistics

DSpace/Manakin Repository

Electronic Institutional Repository

of Pryazovskyi State Technical University

Top 50

Top 50

Views
Сараєва, Ольга Віталіївна Історія України (у таблицях і структурно-логічних схемах) : навчальний посібник 10683
Наривский, А. Э. Коррозионные процессы и скорость роста питтингов сталей AISI 304 и 08Х18Н10Т в модельных оборотных водах 6065
Нарівський, О. Е. Закономірності та механізми корозійного розчинення сталі AISI 321 у слабокислому хлоридовмісному розчині 5519
Логутова, Тамара Григорівна Економічна безпека підприємства: сутність, завдання та методи забезпечення 4201
Плотніков, Сергій Анатолійович Вища освіта України і Болонський процес : навчальний посібник 3818
Серенко, Александр Никитич Расчет сварных соединений и конструкций : примеры и задачи : учебное пособие 3579
Солошенко, Павло Васильович Система державного управління інтелектуальною власністю в Україні 3365
Томаш, Александр Анатольевич Влияние реакционной способности и «горячей» прочности кокса на технико-экономические показатели доменной плавки в условиях ОАО "МК "Азовсталь"" 3335
Бородіна, Оксана Анатоліївна Адміністративний менеджмент : навчальний посібник 3318
Погребняк, Володимир Григорович Шляхи подолання екологічної кризи на землі з точки зору представників природничих наук 3228
Губенко, Владимир Константинович Цистерны: Устройство, эксплуатация, ремонт : справочное пособие 2899
Гамова, Оксана Вікторівна Облік та аналіз ефективного використання виробничих запасів на металургійному підприємстві ВАТ «Дніпроспецсталь» 2855
Колосок, Валерія Михайлівна Стратегічне управління розвитком персоналу промислових підприємств 2833
Зусин, Владимир Яковлевич Этика и этикет делового общения 2717
Стендер, С. В. Класифікація витрат за функціями в управлінському обліку 2571
Авдєй, Олена Костянтинівна Тенденції розвитку машинобудівного комплексу України: сучасний стан та перспективи 2551
Ровенська, Вікторія В'ячеславівна Трудовий потенціал підприємства: поняття, структура 2377
Стрілець, Єлізавета Михайлівна Особливості діяльності страхових компаній в сучасних умовах 2372
Харлашин, Петр Степанович Сборник задач по металлургии стали 2367
Півень, Наталя Миколаївна Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник 2276
Медведкин, Тарас Сергеевич Инновационное развитие экономики Украины на современном этапе 2218
Єгоркіна, Тетяна Олексіївна Удосконалення системи мотивації праці робітників підприємства 2215
Губенко, Владимир Константинович Общий курс промышленного транспорта : учебник 2210
Вітка, Наталя Євгеніївна IPO українських компаній на європейських фондових біржах 2190
Евченко, Виталий Николаевич Теплоэнергетика : термины и определения : учебное пособие 2166
Пожуєв, О. В. Логістика, як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств України 2155
Шам, Петр Иванович Охрана труда в отрасли - черной металлургии : учебное пособие 2146
Белопольський, Микола Григорович Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств : навчальний посібник 2132
Матвиенко, Владимир Николаевич Основы экологии. Экология сварочного производства : учебное пособие 2125
Парунакян, Ваагн Эмильевич Общий курс транспорта : учебное пособие 2079
Анищенко, С. А. Расчет теоретической температуры горения в горне доменной печи при вдувании пылеугольного топлива 2036
Долматова, Галина Євгенівна Тенденції банкрутства підприємств України 2003
Парунакян, Ваагн Эмильевич Общий курс транспорта : учебное пособие 1978
Крамар, Юлія Григорівна Іпотечна криза США: сутність, причини, етапи розвитку 1945
Мазейкіна, Ольга Олегівна Оцінка інноваційного потенціалу підприємства 1935
Жежеленко, Ігор Володимирович Електромагнітна сумісність у системах електропостачання : підручник 1935
Лоза, Аркадий Васильевич Исследование напряженно-деформированного состояния ребра жесткости чаши шлаковоза 1919
Шлапак, Наталія Степанівна Екологічний менеджмент : підручник 1892
Черненко, Г. С. Регулювання процесів міжнародної трудової міграції на національному рівні 1880
Троицкая, Людмила Кирилловна Энергосбережение в прокатном производстве 1865
Михно, Наталья Анатольевна Железнодорожные перевозки. Английский язык для профессионального общения : учебное пособие 1846
Швець, Галина Олексіївна До питання про захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні України 1831
Жежеленко, Игорь Владимирович Избранные вопросы несинусоидальных режимов в электрических сетях предприятий : монография 1831
Дідченко, Оксана Іванівна Підходи до визначення поняття «економічна безпека підприємства» та роль держави в її формуванні 1809
Бойченко, Борис Михайлович Конвертерное производство стали: теория, технология, качество стали, конструкция агрегатов, рециркуляция материалов и экология 1780
Дмитренко, Олександр Петрович Сутність та основні ознаки інновацій 1734
Пожуєв, О. В. Покращення управління якістю продукції: проблеми, рішення 1724
Лежнюк, П. Д. Розрахунок втрат електроенергії в електричних мережах 0,38 кВ з використанням АСКОЕ 1652
Швець, Галина Олексіївна Комерційна таємниця: проблеми правового захисту 1629
Верескун, Михаил Викторович Анализ формирования украинской модели корпоративного управления 1624