Statistics

DSpace/Manakin Repository

Electronic Institutional Repository

of Pryazovskyi State Technical University

Top 50

Top 50

Views
Сараєва, Ольга Віталіївна Історія України (у таблицях і структурно-логічних схемах) : навчальний посібник 10270
Наривский, А. Э. Коррозионные процессы и скорость роста питтингов сталей AISI 304 и 08Х18Н10Т в модельных оборотных водах 6044
Нарівський, О. Е. Закономірності та механізми корозійного розчинення сталі AISI 321 у слабокислому хлоридовмісному розчині 5498
Логутова, Тамара Григорівна Економічна безпека підприємства: сутність, завдання та методи забезпечення 4179
Плотніков, Сергій Анатолійович Вища освіта України і Болонський процес : навчальний посібник 3784
Серенко, Александр Никитич Расчет сварных соединений и конструкций : примеры и задачи : учебное пособие 3553
Солошенко, Павло Васильович Система державного управління інтелектуальною власністю в Україні 3345
Бородіна, Оксана Анатоліївна Адміністративний менеджмент : навчальний посібник 3272
Погребняк, Володимир Григорович Шляхи подолання екологічної кризи на землі з точки зору представників природничих наук 3210
Томаш, Александр Анатольевич Влияние реакционной способности и «горячей» прочности кокса на технико-экономические показатели доменной плавки в условиях ОАО "МК "Азовсталь"" 3175
Губенко, Владимир Константинович Цистерны: Устройство, эксплуатация, ремонт : справочное пособие 2874
Гамова, Оксана Вікторівна Облік та аналіз ефективного використання виробничих запасів на металургійному підприємстві ВАТ «Дніпроспецсталь» 2832
Колосок, Валерія Михайлівна Стратегічне управління розвитком персоналу промислових підприємств 2815
Зусин, Владимир Яковлевич Этика и этикет делового общения 2682
Стендер, С. В. Класифікація витрат за функціями в управлінському обліку 2547
Авдєй, Олена Костянтинівна Тенденції розвитку машинобудівного комплексу України: сучасний стан та перспективи 2530
Ровенська, Вікторія В'ячеславівна Трудовий потенціал підприємства: поняття, структура 2357
Стрілець, Єлізавета Михайлівна Особливості діяльності страхових компаній в сучасних умовах 2344
Харлашин, Петр Степанович Сборник задач по металлургии стали 2332
Півень, Наталя Миколаївна Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник 2224
Медведкин, Тарас Сергеевич Инновационное развитие экономики Украины на современном этапе 2201
Єгоркіна, Тетяна Олексіївна Удосконалення системи мотивації праці робітників підприємства 2193
Губенко, Владимир Константинович Общий курс промышленного транспорта : учебник 2182
Вітка, Наталя Євгеніївна IPO українських компаній на європейських фондових біржах 2169
Евченко, Виталий Николаевич Теплоэнергетика : термины и определения : учебное пособие 2148
Пожуєв, О. В. Логістика, як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств України 2133
Шам, Петр Иванович Охрана труда в отрасли - черной металлургии : учебное пособие 2115
Белопольський, Микола Григорович Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств : навчальний посібник 2104
Матвиенко, Владимир Николаевич Основы экологии. Экология сварочного производства : учебное пособие 2101
Парунакян, Ваагн Эмильевич Общий курс транспорта : учебное пособие 2055
Анищенко, С. А. Расчет теоретической температуры горения в горне доменной печи при вдувании пылеугольного топлива 2008
Долматова, Галина Євгенівна Тенденції банкрутства підприємств України 1983
Парунакян, Ваагн Эмильевич Общий курс транспорта : учебное пособие 1955
Крамар, Юлія Григорівна Іпотечна криза США: сутність, причини, етапи розвитку 1926
Мазейкіна, Ольга Олегівна Оцінка інноваційного потенціалу підприємства 1915
Жежеленко, Ігор Володимирович Електромагнітна сумісність у системах електропостачання : підручник 1901
Черненко, Г. С. Регулювання процесів міжнародної трудової міграції на національному рівні 1859
Шлапак, Наталія Степанівна Екологічний менеджмент : підручник 1849
Троицкая, Людмила Кирилловна Энергосбережение в прокатном производстве 1847
Михно, Наталья Анатольевна Железнодорожные перевозки. Английский язык для профессионального общения : учебное пособие 1821
Швець, Галина Олексіївна До питання про захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні України 1814
Жежеленко, Игорь Владимирович Избранные вопросы несинусоидальных режимов в электрических сетях предприятий : монография 1801
Дідченко, Оксана Іванівна Підходи до визначення поняття «економічна безпека підприємства» та роль держави в її формуванні 1792
Бойченко, Борис Михайлович Конвертерное производство стали: теория, технология, качество стали, конструкция агрегатов, рециркуляция материалов и экология 1750
Дмитренко, Олександр Петрович Сутність та основні ознаки інновацій 1712
Пожуєв, О. В. Покращення управління якістю продукції: проблеми, рішення 1703
Лежнюк, П. Д. Розрахунок втрат електроенергії в електричних мережах 0,38 кВ з використанням АСКОЕ 1627
Верескун, Михаил Викторович Анализ формирования украинской модели корпоративного управления 1608
Швець, Галина Олексіївна Комерційна таємниця: проблеми правового захисту 1608
Шкиренко, В. В. Охрана интеллектуальной собственности в Украине: современное состояние и основные проблемы 1603