Statistics

DSpace/Manakin Repository

Electronic Institutional Repository

of Pryazovskyi State Technical University

Top 50

Top 50

Views
Сараєва, Ольга Віталіївна Історія України (у таблицях і структурно-логічних схемах) : навчальний посібник 12068
Наривский, А. Э. Коррозионные процессы и скорость роста питтингов сталей AISI 304 и 08Х18Н10Т в модельных оборотных водах 6157
Нарівський, О. Е. Закономірності та механізми корозійного розчинення сталі AISI 321 у слабокислому хлоридовмісному розчині 5615
Логутова, Тамара Григорівна Економічна безпека підприємства: сутність, завдання та методи забезпечення 4320
Плотніков, Сергій Анатолійович Вища освіта України і Болонський процес : навчальний посібник 4074
Бородіна, Оксана Анатоліївна Адміністративний менеджмент : навчальний посібник 3706
Серенко, Александр Никитич Расчет сварных соединений и конструкций : примеры и задачи : учебное пособие 3683
Томаш, Александр Анатольевич Влияние реакционной способности и «горячей» прочности кокса на технико-экономические показатели доменной плавки в условиях ОАО "МК "Азовсталь"" 3635
Солошенко, Павло Васильович Система державного управління інтелектуальною власністю в Україні 3480
Горбань, Світлана Федорівна Діагностика мотивації праці персоналу на підприємстві 3422
Погребняк, Володимир Григорович Шляхи подолання екологічної кризи на землі з точки зору представників природничих наук 3358
Єкімова, Оксана Олександрівна Типи кадрової політики та необхідність оцінки обраного типу управління людськими ресурсами 3221
Губенко, Владимир Константинович Цистерны: Устройство, эксплуатация, ремонт : справочное пособие 3163
Зусин, Владимир Яковлевич Этика и этикет делового общения 3034
Колосок, Валерія Михайлівна Стратегічне управління розвитком персоналу промислових підприємств 2977
Гамова, Оксана Вікторівна Облік та аналіз ефективного використання виробничих запасів на металургійному підприємстві ВАТ «Дніпроспецсталь» 2967
Харлашин, Петр Степанович Сборник задач по металлургии стали 2709
Стендер, С. В. Класифікація витрат за функціями в управлінському обліку 2689
Авдєй, Олена Костянтинівна Тенденції розвитку машинобудівного комплексу України: сучасний стан та перспективи 2646
Півень, Наталя Миколаївна Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник 2642
Стрілець, Єлізавета Михайлівна Особливості діяльності страхових компаній в сучасних умовах 2493
Ровенська, Вікторія В'ячеславівна Трудовий потенціал підприємства: поняття, структура 2486
Лоза, Аркадий Васильевич Исследование напряженно-деформированного состояния ребра жесткости чаши шлаковоза 2447
Пожуєв, О. В. Логістика, як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств України 2411
Єгоркіна, Тетяна Олексіївна Удосконалення системи мотивації праці робітників підприємства 2323
Губенко, Владимир Константинович Общий курс промышленного транспорта : учебник 2312
Медведкин, Тарас Сергеевич Инновационное развитие экономики Украины на современном этапе 2309
Шам, Петр Иванович Охрана труда в отрасли - черной металлургии : учебное пособие 2306
Евченко, Виталий Николаевич Теплоэнергетика : термины и определения : учебное пособие 2286
Вітка, Наталя Євгеніївна IPO українських компаній на європейських фондових біржах 2279
Шлапак, Наталія Степанівна Екологічний менеджмент : підручник 2260
Белопольський, Микола Григорович Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств : навчальний посібник 2256
Матвиенко, Владимир Николаевич Основы экологии. Экология сварочного производства : учебное пособие 2253
Щепка, Оксана Анатоліївна Українська мова як іноземна. Початковий рівень : навчальний посібник 2210
Парунакян, Ваагн Эмильевич Общий курс транспорта : учебное пособие 2171
Анищенко, С. А. Расчет теоретической температуры горения в горне доменной печи при вдувании пылеугольного топлива 2153
Жежеленко, Ігор Володимирович Електромагнітна сумісність у системах електропостачання : підручник 2134
Долматова, Галина Євгенівна Тенденції банкрутства підприємств України 2111
Крамар, Юлія Григорівна Іпотечна криза США: сутність, причини, етапи розвитку 2100
Парунакян, Ваагн Эмильевич Общий курс транспорта : учебное пособие 2091
Бойченко, Борис Михайлович Конвертерное производство стали: теория, технология, качество стали, конструкция агрегатов, рециркуляция материалов и экология 2083
Мазейкіна, Ольга Олегівна Оцінка інноваційного потенціалу підприємства 2029
Черненко, Г. С. Регулювання процесів міжнародної трудової міграції на національному рівні 1976
Троицкая, Людмила Кирилловна Энергосбережение в прокатном производстве 1951
Жежеленко, Игорь Владимирович Избранные вопросы несинусоидальных режимов в электрических сетях предприятий : монография 1948
Михно, Наталья Анатольевна Железнодорожные перевозки. Английский язык для профессионального общения : учебное пособие 1933
Швець, Галина Олексіївна До питання про захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні України 1921
Дідченко, Оксана Іванівна Підходи до визначення поняття «економічна безпека підприємства» та роль держави в її формуванні 1888
Бреденко, Н. Мовні засоби комічного в комедії М. Гоголя «Ревізор», типологічна характеристика, особливості перекладу О. Вишнею 1875
Білоус-Сергєєва, Світлана Олександрівна Проблема трудової міграції в Україні. Її вплив на економіку країни 1871