Statistics

DSpace/Manakin Repository

Electronic Institutional Repository

of Pryazovskyi State Technical University

Top 50

Top 50

Views
Сараєва, Ольга Віталіївна Історія України (у таблицях і структурно-логічних схемах) : навчальний посібник 9458
Наривский, А. Э. Коррозионные процессы и скорость роста питтингов сталей AISI 304 и 08Х18Н10Т в модельных оборотных водах 5974
Нарівський, О. Е. Закономірності та механізми корозійного розчинення сталі AISI 321 у слабокислому хлоридовмісному розчині 5440
Логутова, Тамара Григорівна Економічна безпека підприємства: сутність, завдання та методи забезпечення 4134
Плотніков, Сергій Анатолійович Вища освіта України і Болонський процес : навчальний посібник 3664
Серенко, Александр Никитич Расчет сварных соединений и конструкций : примеры и задачи : учебное пособие 3496
Солошенко, Павло Васильович Система державного управління інтелектуальною власністю в Україні 3296
Погребняк, Володимир Григорович Шляхи подолання екологічної кризи на землі з точки зору представників природничих наук 3171
Бородіна, Оксана Анатоліївна Адміністративний менеджмент : навчальний посібник 3108
Томаш, Александр Анатольевич Влияние реакционной способности и «горячей» прочности кокса на технико-экономические показатели доменной плавки в условиях ОАО "МК "Азовсталь"" 2940
Губенко, Владимир Константинович Цистерны: Устройство, эксплуатация, ремонт : справочное пособие 2809
Гамова, Оксана Вікторівна Облік та аналіз ефективного використання виробничих запасів на металургійному підприємстві ВАТ «Дніпроспецсталь» 2775
Колосок, Валерія Михайлівна Стратегічне управління розвитком персоналу промислових підприємств 2741
Зусин, Владимир Яковлевич Этика и этикет делового общения 2609
Стендер, С. В. Класифікація витрат за функціями в управлінському обліку 2500
Авдєй, Олена Костянтинівна Тенденції розвитку машинобудівного комплексу України: сучасний стан та перспективи 2491
Ровенська, Вікторія В'ячеславівна Трудовий потенціал підприємства: поняття, структура 2312
Стрілець, Єлізавета Михайлівна Особливості діяльності страхових компаній в сучасних умовах 2273
Харлашин, Петр Степанович Сборник задач по металлургии стали 2264
Медведкин, Тарас Сергеевич Инновационное развитие экономики Украины на современном этапе 2158
Єгоркіна, Тетяна Олексіївна Удосконалення системи мотивації праці робітників підприємства 2145
Губенко, Владимир Константинович Общий курс промышленного транспорта : учебник 2129
Вітка, Наталя Євгеніївна IPO українських компаній на європейських фондових біржах 2118
Евченко, Виталий Николаевич Теплоэнергетика : термины и определения : учебное пособие 2083
Пожуєв, О. В. Логістика, як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств України 2056
Шам, Петр Иванович Охрана труда в отрасли - черной металлургии : учебное пособие 2055
Матвиенко, Владимир Николаевич Основы экологии. Экология сварочного производства : учебное пособие 2042
Белопольський, Микола Григорович Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств : навчальний посібник 2030
Парунакян, Ваагн Эмильевич Общий курс транспорта : учебное пособие 2010
Півень, Наталя Миколаївна Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник 1979
Анищенко, С. А. Расчет теоретической температуры горения в горне доменной печи при вдувании пылеугольного топлива 1962
Долматова, Галина Євгенівна Тенденції банкрутства підприємств України 1915
Парунакян, Ваагн Эмильевич Общий курс транспорта : учебное пособие 1885
Мазейкіна, Ольга Олегівна Оцінка інноваційного потенціалу підприємства 1879
Крамар, Юлія Григорівна Іпотечна криза США: сутність, причини, етапи розвитку 1857
Жежеленко, Ігор Володимирович Електромагнітна сумісність у системах електропостачання : підручник 1821
Черненко, Г. С. Регулювання процесів міжнародної трудової міграції на національному рівні 1809
Троицкая, Людмила Кирилловна Энергосбережение в прокатном производстве 1796
Михно, Наталья Анатольевна Железнодорожные перевозки. Английский язык для профессионального общения : учебное пособие 1780
Швець, Галина Олексіївна До питання про захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні України 1768
Дідченко, Оксана Іванівна Підходи до визначення поняття «економічна безпека підприємства» та роль держави в її формуванні 1749
Жежеленко, Игорь Владимирович Избранные вопросы несинусоидальных режимов в электрических сетях предприятий : монография 1739
Шлапак, Наталія Степанівна Екологічний менеджмент : підручник 1692
Бойченко, Борис Михайлович Конвертерное производство стали: теория, технология, качество стали, конструкция агрегатов, рециркуляция материалов и экология 1676
Дмитренко, Олександр Петрович Сутність та основні ознаки інновацій 1674
Пожуєв, О. В. Покращення управління якістю продукції: проблеми, рішення 1660
Лежнюк, П. Д. Розрахунок втрат електроенергії в електричних мережах 0,38 кВ з використанням АСКОЕ 1579
Верескун, Михаил Викторович Анализ формирования украинской модели корпоративного управления 1569
Швець, Галина Олексіївна Комерційна таємниця: проблеми правового захисту 1569
Шкиренко, В. В. Охрана интеллектуальной собственности в Украине: современное состояние и основные проблемы 1556