Statistics

DSpace/Manakin Repository

Electronic Institutional Repository

of Pryazovskyi State Technical University

Top 50

Top 50

Views
Сараєва, Ольга Віталіївна Історія України (у таблицях і структурно-логічних схемах) : навчальний посібник 11289
Наривский, А. Э. Коррозионные процессы и скорость роста питтингов сталей AISI 304 и 08Х18Н10Т в модельных оборотных водах 6114
Нарівський, О. Е. Закономірності та механізми корозійного розчинення сталі AISI 321 у слабокислому хлоридовмісному розчині 5567
Логутова, Тамара Григорівна Економічна безпека підприємства: сутність, завдання та методи забезпечення 4255
Плотніков, Сергій Анатолійович Вища освіта України і Болонський процес : навчальний посібник 3962
Серенко, Александр Никитич Расчет сварных соединений и конструкций : примеры и задачи : учебное пособие 3639
Бородіна, Оксана Анатоліївна Адміністративний менеджмент : навчальний посібник 3454
Томаш, Александр Анатольевич Влияние реакционной способности и «горячей» прочности кокса на технико-экономические показатели доменной плавки в условиях ОАО "МК "Азовсталь"" 3444
Солошенко, Павло Васильович Система державного управління інтелектуальною власністю в Україні 3415
Погребняк, Володимир Григорович Шляхи подолання екологічної кризи на землі з точки зору представників природничих наук 3279
Губенко, Владимир Константинович Цистерны: Устройство, эксплуатация, ремонт : справочное пособие 2998
Гамова, Оксана Вікторівна Облік та аналіз ефективного використання виробничих запасів на металургійному підприємстві ВАТ «Дніпроспецсталь» 2907
Колосок, Валерія Михайлівна Стратегічне управління розвитком персоналу промислових підприємств 2890
Зусин, Владимир Яковлевич Этика и этикет делового общения 2851
Стендер, С. В. Класифікація витрат за функціями в управлінському обліку 2626
Авдєй, Олена Костянтинівна Тенденції розвитку машинобудівного комплексу України: сучасний стан та перспективи 2601
Харлашин, Петр Степанович Сборник задач по металлургии стали 2508
Півень, Наталя Миколаївна Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник 2437
Ровенська, Вікторія В'ячеславівна Трудовий потенціал підприємства: поняття, структура 2425
Стрілець, Єлізавета Михайлівна Особливості діяльності страхових компаній в сучасних умовах 2425
Лоза, Аркадий Васильевич Исследование напряженно-деформированного состояния ребра жесткости чаши шлаковоза 2384
Медведкин, Тарас Сергеевич Инновационное развитие экономики Украины на современном этапе 2268
Єгоркіна, Тетяна Олексіївна Удосконалення системи мотивації праці робітників підприємства 2262
Губенко, Владимир Константинович Общий курс промышленного транспорта : учебник 2255
Шам, Петр Иванович Охрана труда в отрасли - черной металлургии : учебное пособие 2247
Пожуєв, О. В. Логістика, як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств України 2241
Евченко, Виталий Николаевич Теплоэнергетика : термины и определения : учебное пособие 2236
Вітка, Наталя Євгеніївна IPO українських компаній на європейських фондових біржах 2233
Белопольський, Микола Григорович Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств : навчальний посібник 2191
Матвиенко, Владимир Николаевич Основы экологии. Экология сварочного производства : учебное пособие 2185
Парунакян, Ваагн Эмильевич Общий курс транспорта : учебное пособие 2127
Анищенко, С. А. Расчет теоретической температуры горения в горне доменной печи при вдувании пылеугольного топлива 2097
Шлапак, Наталія Степанівна Екологічний менеджмент : підручник 2074
Долматова, Галина Євгенівна Тенденції банкрутства підприємств України 2056
Парунакян, Ваагн Эмильевич Общий курс транспорта : учебное пособие 2032
Крамар, Юлія Григорівна Іпотечна криза США: сутність, причини, етапи розвитку 2008
Жежеленко, Ігор Володимирович Електромагнітна сумісність у системах електропостачання : підручник 2003
Мазейкіна, Ольга Олегівна Оцінка інноваційного потенціалу підприємства 1986
Черненко, Г. С. Регулювання процесів міжнародної трудової міграції на національному рівні 1928
Троицкая, Людмила Кирилловна Энергосбережение в прокатном производстве 1909
Михно, Наталья Анатольевна Железнодорожные перевозки. Английский язык для профессионального общения : учебное пособие 1897
Жежеленко, Игорь Владимирович Избранные вопросы несинусоидальных режимов в электрических сетях предприятий : монография 1888
Швець, Галина Олексіївна До питання про захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні України 1883
Бойченко, Борис Михайлович Конвертерное производство стали: теория, технология, качество стали, конструкция агрегатов, рециркуляция материалов и экология 1883
Дідченко, Оксана Іванівна Підходи до визначення поняття «економічна безпека підприємства» та роль держави в її формуванні 1852
Дмитренко, Олександр Петрович Сутність та основні ознаки інновацій 1776
Пожуєв, О. В. Покращення управління якістю продукції: проблеми, рішення 1766
Лежнюк, П. Д. Розрахунок втрат електроенергії в електричних мережах 0,38 кВ з використанням АСКОЕ 1693
Швець, Галина Олексіївна Комерційна таємниця: проблеми правового захисту 1677
Верескун, Михаил Викторович Анализ формирования украинской модели корпоративного управления 1667