Статистика

DSpace/Manakin репозиторий

Электронный институциональный репозиторий

Приазовского государственного технического университета

Топ 50

Общее количество посещений

Просмотров
Наривский, А. Э. Коррозионные процессы и скорость роста питтингов сталей AISI 304 и 08Х18Н10Т в модельных оборотных водах 5483
Сараєва, Ольга Віталіївна Історія України (у таблицях і структурно-логічних схемах) : навчальний посібник 5145
Нарівський, О. Е. Закономірності та механізми корозійного розчинення сталі AISI 321 у слабокислому хлоридовмісному розчині 4921
Логутова, Тамара Григорівна Економічна безпека підприємства: сутність, завдання та методи забезпечення 3645
Солошенко, Павло Васильович Система державного управління інтелектуальною власністю в Україні 2806
Погребняк, Владимир Григорьевич Шляхи подолання екологічної кризи на землі з точки зору представників природничих наук 2745
Плотніков, Сергій Анатолійович Вища освіта України і Болонський процес : навчальний посібник 2653
Серенко, Александр Никитич Расчет сварных соединений и конструкций : примеры и задачи : учебное пособие 2468
Гамова, Оксана Вікторівна Облік та аналіз ефективного використання виробничих запасів на металургійному підприємстві ВАТ «Дніпроспецсталь» 2230
Авдєй, Олена Костянтинівна Тенденції розвитку машинобудівного комплексу України: сучасний стан та перспективи 2142
Колосок, Валерія Михайлівна Стратегічне управління розвитком персоналу промислових підприємств 2135
Томаш, Александр Анатольевич Влияние реакционной способности и «горячей» прочности кокса на технико-экономические показатели доменной плавки в условиях ОАО "МК "Азовсталь"" 2091
Ровенська, Вікторія В'ячеславівна Трудовий потенціал підприємства: поняття, структура 1927
Зусин, Владимир Яковлевич Этика и этикет делового общения 1911
Бородіна, Оксана Анатоліївна Адміністративний менеджмент : навчальний посібник 1897
Стендер, С. В. Класифікація витрат за функціями в управлінському обліку 1894
Медведкин, Тарас Сергеевич Инновационное развитие экономики Украины на современном этапе 1762
Губенко, Владимир Константинович Цистерны: Устройство, эксплуатация, ремонт : справочное пособие 1684
Стрілець, Єлізавета Михайлівна Особливості діяльності страхових компаній в сучасних умовах 1675
Єгоркіна, Т. О. Удосконалення системи мотивації праці робітників підприємства 1645
Вітка, Наталя Євгеніївна IPO українських компаній на європейських фондових біржах 1616
Пожуєв, О. В. Логістика, як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств України 1543
Мазейкіна, О. О. Оцінка інноваційного потенціалу підприємства 1486
Крамар, Юлія Григорівна Іпотечна криза США: сутність, причини, етапи розвитку 1475
Белопольський, Микола Григорович Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств : навчальний посібник 1417
Дідченко, Оксана Іванівна Підходи до визначення поняття «економічна безпека підприємства» та роль держави в її формуванні 1383
Черненко, Г. С. Регулювання процесів міжнародної трудової міграції на національному рівні 1366
Анищенко, С. А. Расчет теоретической температуры горения в горне доменной печи при вдувании пылеугольного топлива 1346
Шам, Петр Иванович Охрана труда в отрасли - черной металлургии : учебное пособие 1338
Евченко, Виталий Николаевич Теплоэнергетика : термины и определения : учебное пособие 1335
Швець, Галина Олексіївна До питання про захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні України 1299
Пожуєв, О. В. Покращення управління якістю продукції: проблеми, рішення 1288
Дмитренко, Олександр Петрович Сутність та основні ознаки інновацій 1281
Парунакян, Ваагн Эмильевич Общий курс транспорта : учебное пособие 1280
Парунакян, Ваагн Эмильевич Общий курс транспорта : учебное пособие 1264
Шкиренко, В. В. Охрана интеллектуальной собственности в Украине: современное состояние и основные проблемы 1243
Троицкая, Людмила Кирилловна Энергосбережение в прокатном производстве 1236
Швець, Галина Олексіївна Комерційна таємниця: проблеми правового захисту 1235
Верескун, Михаил Викторович Анализ формирования украинской модели корпоративного управления 1229
Лежнюк, П. Д. Розрахунок втрат електроенергії в електричних мережах 0,38 кВ з використанням АСКОЕ 1225
Савенко, Анастасія Юріївна Автоматизована інформаційна система управління вищим навчальним закладом 1214
Жежеленко, Ігор Володимирович Електромагнітна сумісність у системах електропостачання : підручник 1198
Стреліна, Олена Миколаївна Проблеми фінансування інноваційних проектів в Україні на різних етапах їх життєвих циклів 1182
Щетинская, Яна Владимировна Проблема занятости молодежи на рынке труда в Донецкой области 1155
Матвиенко, Владимир Николаевич Основы экологии. Экология сварочного производства : учебное пособие 1133
Долматова, Галина Євгенівна Тенденції банкрутства підприємств України 1103
Губенко, Владимир Константинович Общий курс промышленного транспорта : учебник 1101
Lytvyn, A. E. Business model design of TNC in the world IT-market 1089
Антонюк, Наталя Іванівна Захист конфіденційної інформації і комерційної таємниці у трудових та інформаційних відносинах 1080
Харлашин, Петр Степанович Сборник задач по металлургии стали 1030