Статистика

DSpace/Manakin репозиторий

Электронный институциональный репозиторий

Приазовского государственного технического университета

Топ 50

Общее количество посещений

Просмотров
Наривский, А. Э. Коррозионные процессы и скорость роста питтингов сталей AISI 304 и 08Х18Н10Т в модельных оборотных водах 4466
Нарівський, О. Е. Закономірності та механізми корозійного розчинення сталі AISI 321 у слабокислому хлоридовмісному розчині 3817
Сараєва, Ольга Віталіївна Історія України (у таблицях і структурно-логічних схемах) : навчальний посібник 3601
Логутова, Тамара Григорівна Економічна безпека підприємства: сутність, завдання та методи забезпечення 3438
Солошенко, Павло Васильович Система державного управління інтелектуальною власністю в Україні 2618
Погребняк, В. Г. Шляхи подолання екологічної кризи на землі з точки зору представників природничих наук 2468
Плотніков, Сергій Анатолійович Вища освіта України і Болонський процес : навчальний посібник 2397
Гамова, Оксана Вікторівна Облік та аналіз ефективного використання виробничих запасів на металургійному підприємстві ВАТ «Дніпроспецсталь» 2055
Авдєй, Олена Костянтинівна Тенденції розвитку машинобудівного комплексу України: сучасний стан та перспективи 2007
Серенко, Александр Никитич Расчет сварных соединений и конструкций : примеры и задачи : учебное пособие 1976
Колосок, Валерія Михайлівна Стратегічне управління розвитком персоналу промислових підприємств 1929
Ровенська, Вікторія В'ячеславівна Трудовий потенціал підприємства: поняття, структура 1797
Томаш, Александр Анатольевич Влияние реакционной способности и «горячей» прочности кокса на технико-экономические показатели доменной плавки в условиях ОАО «МК «Азовсталь» 1795
Стендер, С. В. Класифікація витрат за функціями в управлінському обліку 1602
Зусин, Владимир Яковлевич Этика и этикет делового общения 1573
Медведкин, Тарас Сергеевич Инновационное развитие экономики Украины на современном этапе 1554
Єгоркіна, Т. О. Удосконалення системи мотивації праці робітників підприємства 1491
Стрілець, Єлізавета Михайлівна Особливості діяльності страхових компаній в сучасних умовах 1432
Вітка, Наталя Євгеніївна IPO українських компаній на європейських фондових біржах 1400
Пожуєв, О. В. Логістика, як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств України 1381
Губенко, Владимир Константинович Цистерны: Устройство, эксплуатация, ремонт : справочное пособие 1341
Крамар, Юлія Григорівна Іпотечна криза США: сутність, причини, етапи розвитку 1308
Мазейкіна, О. О. Оцінка інноваційного потенціалу підприємства 1297
Дідченко, Оксана Іванівна Підходи до визначення поняття «економічна безпека підприємства» та роль держави в її формуванні 1262
Анищенко, С. А. Расчет теоретической температуры горения в горне доменной печи при вдувании пылеугольного топлива 1231
Черненко, Г. С. Регулювання процесів міжнародної трудової міграції на національному рівні 1220
Белопольський, Микола Григорович Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств : навчальний посібник 1208
Бородіна, Оксана Анатоліївна Адміністративний менеджмент : навчальний посібник 1203
Шкиренко, В. В. Охрана интеллектуальной собственности в Украине: современное состояние и основные проблемы 1141
Пожуєв, О. В. Покращення управління якістю продукції: проблеми, рішення 1139
Дмитренко, Олександр Петрович Сутність та основні ознаки інновацій 1137
Швець, Галина Олексіївна До питання про захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні України 1134
Верескун, Михаил Викторович Анализ формирования украинской модели корпоративного управления 1115
Савенко, Анастасія Юріївна Автоматизована інформаційна система управління вищим навчальним закладом 1110
Швець, Галина Олексіївна Комерційна таємниця: проблеми правового захисту 1105
Лежнюк, П. Д. Розрахунок втрат електроенергії в електричних мережах 0,38 кВ з використанням АСКОЕ 1097
Шам, Петр Иванович Охрана труда в отрасли - черной металлургии : учебное пособие 1096
Стреліна, Олена Миколаївна Проблеми фінансування інноваційних проектів в Україні на різних етапах їх життєвих циклів 1064
Троицкая, Людмила Кирилловна Энергосбережение в прокатном производстве 1056
Евченко, Виталий Николаевич Теплоэнергетика : термины и определения : учебное пособие 1035
Щетинская, Яна Владимировна Проблема занятости молодежи на рынке труда в Донецкой области 1025
Lytvyn, A. E. Business model design of TNC in the world IT-market 981
Парунакян, Ваагн Эмильевич Общий курс транспорта : учебное пособие 980
Парунакян, Ваагн Эмильевич Общий курс транспорта : учебное пособие 970
Антонюк, Наталя Іванівна Захист конфіденційної інформації і комерційної таємниці у трудових та інформаційних відносинах 968
Жежеленко, Ігор Володимирович Електромагнітна сумісність у системах електропостачання : підручник 945
Гурова, Вікторія Олександрівна Актуальні аспекти інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств України 921
Рєпін, С. В. Аналіз проблем розвитку малих міст України зі статусом депресивних територій 914
Горбань, Світлана Федорівна Діагностика мотивації праці персоналу на підприємстві 911
Цибульов, Павло Миколайович Комерціалізація інтелектуальної власності наукових організацій шляхом створення Spin-off компаній 851