Statistics

DSpace/Manakin Repository

Electronic Institutional Repository

of Pryazovskyi State Technical University

Top 50

Top 50

Views
Сараєва, Ольга Віталіївна Історія України (у таблицях і структурно-логічних схемах) : навчальний посібник 11091
Наривский, А. Э. Коррозионные процессы и скорость роста питтингов сталей AISI 304 и 08Х18Н10Т в модельных оборотных водах 6103
Нарівський, О. Е. Закономірності та механізми корозійного розчинення сталі AISI 321 у слабокислому хлоридовмісному розчині 5554
Логутова, Тамара Григорівна Економічна безпека підприємства: сутність, завдання та методи забезпечення 4239
Плотніков, Сергій Анатолійович Вища освіта України і Болонський процес : навчальний посібник 3908
Серенко, Александр Никитич Расчет сварных соединений и конструкций : примеры и задачи : учебное пособие 3625
Томаш, Александр Анатольевич Влияние реакционной способности и «горячей» прочности кокса на технико-экономические показатели доменной плавки в условиях ОАО "МК "Азовсталь"" 3415
Бородіна, Оксана Анатоліївна Адміністративний менеджмент : навчальний посібник 3414
Солошенко, Павло Васильович Система державного управління інтелектуальною власністю в Україні 3401
Погребняк, Володимир Григорович Шляхи подолання екологічної кризи на землі з точки зору представників природничих наук 3265
Губенко, Владимир Константинович Цистерны: Устройство, эксплуатация, ремонт : справочное пособие 2969
Гамова, Оксана Вікторівна Облік та аналіз ефективного використання виробничих запасів на металургійному підприємстві ВАТ «Дніпроспецсталь» 2894
Колосок, Валерія Михайлівна Стратегічне управління розвитком персоналу промислових підприємств 2876
Зусин, Владимир Яковлевич Этика и этикет делового общения 2801
Стендер, С. В. Класифікація витрат за функціями в управлінському обліку 2611
Авдєй, Олена Костянтинівна Тенденції розвитку машинобудівного комплексу України: сучасний стан та перспективи 2589
Харлашин, Петр Степанович Сборник задач по металлургии стали 2460
Стрілець, Єлізавета Михайлівна Особливості діяльності страхових компаній в сучасних умовах 2412
Ровенська, Вікторія В'ячеславівна Трудовий потенціал підприємства: поняття, структура 2409
Півень, Наталя Миколаївна Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник 2378
Лоза, Аркадий Васильевич Исследование напряженно-деформированного состояния ребра жесткости чаши шлаковоза 2359
Медведкин, Тарас Сергеевич Инновационное развитие экономики Украины на современном этапе 2255
Єгоркіна, Тетяна Олексіївна Удосконалення системи мотивації праці робітників підприємства 2247
Губенко, Владимир Константинович Общий курс промышленного транспорта : учебник 2247
Шам, Петр Иванович Охрана труда в отрасли - черной металлургии : учебное пособие 2238
Пожуєв, О. В. Логістика, як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств України 2222
Вітка, Наталя Євгеніївна IPO українських компаній на європейських фондових біржах 2220
Евченко, Виталий Николаевич Теплоэнергетика : термины и определения : учебное пособие 2207
Белопольський, Микола Григорович Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств : навчальний посібник 2175
Матвиенко, Владимир Николаевич Основы экологии. Экология сварочного производства : учебное пособие 2170
Парунакян, Ваагн Эмильевич Общий курс транспорта : учебное пособие 2113
Анищенко, С. А. Расчет теоретической температуры горения в горне доменной печи при вдувании пылеугольного топлива 2081
Долматова, Галина Євгенівна Тенденції банкрутства підприємств України 2043
Шлапак, Наталія Степанівна Екологічний менеджмент : підручник 2031
Парунакян, Ваагн Эмильевич Общий курс транспорта : учебное пособие 2016
Крамар, Юлія Григорівна Іпотечна криза США: сутність, причини, етапи розвитку 1993
Жежеленко, Ігор Володимирович Електромагнітна сумісність у системах електропостачання : підручник 1984
Мазейкіна, Ольга Олегівна Оцінка інноваційного потенціалу підприємства 1971
Черненко, Г. С. Регулювання процесів міжнародної трудової міграції на національному рівні 1917
Троицкая, Людмила Кирилловна Энергосбережение в прокатном производстве 1898
Михно, Наталья Анатольевна Железнодорожные перевозки. Английский язык для профессионального общения : учебное пособие 1884
Жежеленко, Игорь Владимирович Избранные вопросы несинусоидальных режимов в электрических сетях предприятий : монография 1877
Швець, Галина Олексіївна До питання про захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні України 1870
Бойченко, Борис Михайлович Конвертерное производство стали: теория, технология, качество стали, конструкция агрегатов, рециркуляция материалов и экология 1847
Дідченко, Оксана Іванівна Підходи до визначення поняття «економічна безпека підприємства» та роль держави в її формуванні 1840
Дмитренко, Олександр Петрович Сутність та основні ознаки інновацій 1764
Пожуєв, О. В. Покращення управління якістю продукції: проблеми, рішення 1757
Лежнюк, П. Д. Розрахунок втрат електроенергії в електричних мережах 0,38 кВ з використанням АСКОЕ 1683
Швець, Галина Олексіївна Комерційна таємниця: проблеми правового захисту 1664
Верескун, Михаил Викторович Анализ формирования украинской модели корпоративного управления 1654