Statistics

DSpace/Manakin Repository

Electronic Institutional Repository

of Pryazovskyi State Technical University

Top 50

Top 50

Views
Сараєва, Ольга Віталіївна Історія України (у таблицях і структурно-логічних схемах) : навчальний посібник 11813
Наривский, А. Э. Коррозионные процессы и скорость роста питтингов сталей AISI 304 и 08Х18Н10Т в модельных оборотных водах 6142
Нарівський, О. Е. Закономірності та механізми корозійного розчинення сталі AISI 321 у слабокислому хлоридовмісному розчині 5594
Логутова, Тамара Григорівна Економічна безпека підприємства: сутність, завдання та методи забезпечення 4302
Плотніков, Сергій Анатолійович Вища освіта України і Болонський процес : навчальний посібник 4055
Серенко, Александр Никитич Расчет сварных соединений и конструкций : примеры и задачи : учебное пособие 3667
Бородіна, Оксана Анатоліївна Адміністративний менеджмент : навчальний посібник 3602
Томаш, Александр Анатольевич Влияние реакционной способности и «горячей» прочности кокса на технико-экономические показатели доменной плавки в условиях ОАО "МК "Азовсталь"" 3564
Солошенко, Павло Васильович Система державного управління інтелектуальною власністю в Україні 3444
Горбань, Світлана Федорівна Діагностика мотивації праці персоналу на підприємстві 3405
Погребняк, Володимир Григорович Шляхи подолання екологічної кризи на землі з точки зору представників природничих наук 3323
Єкімова, Оксана Олександрівна Типи кадрової політики та необхідність оцінки обраного типу управління людськими ресурсами 3209
Губенко, Владимир Константинович Цистерны: Устройство, эксплуатация, ремонт : справочное пособие 3107
Зусин, Владимир Яковлевич Этика и этикет делового общения 2969
Гамова, Оксана Вікторівна Облік та аналіз ефективного використання виробничих запасів на металургійному підприємстві ВАТ «Дніпроспецсталь» 2948
Колосок, Валерія Михайлівна Стратегічне управління розвитком персоналу промислових підприємств 2946
Стендер, С. В. Класифікація витрат за функціями в управлінському обліку 2660
Харлашин, Петр Степанович Сборник задач по металлургии стали 2639
Авдєй, Олена Костянтинівна Тенденції розвитку машинобудівного комплексу України: сучасний стан та перспективи 2631
Півень, Наталя Миколаївна Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник 2576
Стрілець, Єлізавета Михайлівна Особливості діяльності страхових компаній в сучасних умовах 2481
Ровенська, Вікторія В'ячеславівна Трудовий потенціал підприємства: поняття, структура 2465
Лоза, Аркадий Васильевич Исследование напряженно-деформированного состояния ребра жесткости чаши шлаковоза 2432
Пожуєв, О. В. Логістика, як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств України 2368
Єгоркіна, Тетяна Олексіївна Удосконалення системи мотивації праці робітників підприємства 2308
Медведкин, Тарас Сергеевич Инновационное развитие экономики Украины на современном этапе 2293
Губенко, Владимир Константинович Общий курс промышленного транспорта : учебник 2291
Шам, Петр Иванович Охрана труда в отрасли - черной металлургии : учебное пособие 2282
Евченко, Виталий Николаевич Теплоэнергетика : термины и определения : учебное пособие 2268
Вітка, Наталя Євгеніївна IPO українських компаній на європейських фондових біржах 2267
Белопольський, Микола Григорович Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств : навчальний посібник 2238
Матвиенко, Владимир Николаевич Основы экологии. Экология сварочного производства : учебное пособие 2226
Шлапак, Наталія Степанівна Екологічний менеджмент : підручник 2186
Парунакян, Ваагн Эмильевич Общий курс транспорта : учебное пособие 2157
Анищенко, С. А. Расчет теоретической температуры горения в горне доменной печи при вдувании пылеугольного топлива 2131
Долматова, Галина Євгенівна Тенденції банкрутства підприємств України 2094
Жежеленко, Ігор Володимирович Електромагнітна сумісність у системах електропостачання : підручник 2089
Крамар, Юлія Григорівна Іпотечна криза США: сутність, причини, етапи розвитку 2080
Парунакян, Ваагн Эмильевич Общий курс транспорта : учебное пособие 2072
Мазейкіна, Ольга Олегівна Оцінка інноваційного потенціалу підприємства 2017
Бойченко, Борис Михайлович Конвертерное производство стали: теория, технология, качество стали, конструкция агрегатов, рециркуляция материалов и экология 2017
Черненко, Г. С. Регулювання процесів міжнародної трудової міграції на національному рівні 1963
Щепка, Оксана Анатоліївна Українська мова як іноземна. Початковий рівень : навчальний посібник 1955
Троицкая, Людмила Кирилловна Энергосбережение в прокатном производстве 1939
Михно, Наталья Анатольевна Железнодорожные перевозки. Английский язык для профессионального общения : учебное пособие 1921
Жежеленко, Игорь Владимирович Избранные вопросы несинусоидальных режимов в электрических сетях предприятий : монография 1918
Швець, Галина Олексіївна До питання про захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні України 1908
Дідченко, Оксана Іванівна Підходи до визначення поняття «економічна безпека підприємства» та роль держави в її формуванні 1872
Дмитренко, Олександр Петрович Сутність та основні ознаки інновацій 1807
Пожуєв, О. В. Покращення управління якістю продукції: проблеми, рішення 1795